Sökning: "Marcuse"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Marcuse.

 1. 1. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 2. 2. Il soggetto corporale nella narrativa di Paolo Volponi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Igor Tchehoff; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Volponi; Memoriale; Corporale; Il sipario ducale; narrative body; corporal subject; Marcuse; Bakhtin; Kristeva; Peter Brooks; carnivalesque; abjection; chronotope; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Italian language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Italienska språket; italienska; Italian;

  Sammanfattning : This thesis offers an interpretation of three novels by Paolo Volponi (1924-1994), focusing on the representation of the human subject. The analysis shows how this representation is centred on the experiences of the body, which becomes the true subject that acts and explores the world. LÄS MER