Att översätta känslan : en studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik

Detta är en avhandling från Stockholm ; : B. Östlings bokförl. Symposion

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.