Sökning: "Byggnadsföretag"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Byggnadsföretag.

  1. 1. Lärande organisationer? : krisen på den svenska fastighetsmarknaden

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Business School, Stockholm University

    Författare :Li Malmström; Stockholms universitet.; [1995]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fastighetsföretag; Lärande organisationer; Byggnadsföretag; Företagskriser; Organisationsutveckling; Strategi;

    Sammanfattning : Sweden experienced a severe crisis in the real estate market between 1990 and 1994. After nearly a decade of success, the industry was severely struck. LÄS MER