Sökning: "Jan Hagberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Jan Hagberg.

 1. 1. Repeat-pass satellite SAR interferometry

  Författare :Jan Hagberg; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modelling; topography; simulation; INSAR; coherence; SAR; remote sensing; interferometry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On Degree Variance in Random Graphs

  Författare :Jan Hagberg; Ove Frank; Tom A.B. Snijders; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Degree Sequences; Uniform Random Graphs; Bernoulli Graphs; Degree Moments; Degree Statistics; Degree Variance; Gamma Approximation; Centrality Testing; Integer Sequences; Statistics; Statistik;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with degree moments and degree variance in random graphs. The degree of vertex i in a graph is the number of edges incident to vertex i.In the first paper, degree moments and functions of degree moments are investigated for three random graph models. LÄS MER

 3. 3. Tekniken i kvinnornas händer : Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen

  Författare :Jan-Erik Hagberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological change; Industrialization; Modernization; Electrification of the home; Housework; Housewife; Household technology; Home-efficency movement; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The general aim of the study is to analyse the impacts of the rapid industrialization and emerging new household technology during the first half of this century on domestic work and womens role. The focus is on the opinions among leading women about the consequences for housewifes and housework and on their efforts to influence technological development and to spread a message of modemization. LÄS MER

 4. 4. Medicine for Uncertain Futures : A Nigerian City in the Wake of a Crisis

  Författare :Ulrika Andersson Trovalla; Jan Ovesen; Sten Hagberg; Rachel Spronk; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : The Nigerian city of Jos used to be seen as a peaceful place, but in 2001 it was struck by clashes that arose from what was largely understood as issues of ethnic and religious belonging. The event, which would become known as ‘the crisis’, was experienced as a rupture and a loss of what the city had once been, and as the starting point of a spiral of violence that has continued up to today. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteraturens tekniklandskap : En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus

  Författare :Cecilia Axell; Jonas Hallström; Jan-Erik Hagberg; Lena Kåreland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Technology education; children’s literature; views of technology; views of nature; views of future; Teknikdidaktik; barnlitteratur; tekniksyn; natursyn; framtidssyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka budskap om teknik i ett urval svenska skönlitterära barnböcker samt undersöka hur berättelsernas tekniksyner förhåller sig till deras natur- respektive framtidssyn. Analyserna grundar sig på sex svenska författares skönlitterära barnböcker: Selma Lagerlöf, Otto Witt, Elsa Beskow, Karl-Aage Schwartzkopf, Sven Wernström och Sven Nordqvist. LÄS MER