Artificial neural network modelling in nuclear fusion research and engineering at the JET tokamak

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.