Sökning: "Integrering"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade ordet Integrering.

 1. 1. Segregerad integrering : Mönster av könssegregering i arbetslivet

  Författare :Ann Bergman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Det här är en studie som rör könssegregering i arbetslivet. Studien syftar dels till att studera olika typer av könssegregering och hur dessa är relaterade till varandra inom tre arbetsorganisationer, dels till att studera huruvida det skapas förutsättningar för segregation eller för integration inom arbetsorganisationerna och hur det i sådana fall går till. LÄS MER

 2. 2. Segregerande integrering : en studie av gymnasieskolans individuella program

  Författare :Elisabeth Hultqvist; Staf Callewaert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper-secondary school; individual programme; classification; framing; slack ; integration; differentiation; Gymnasieskolan; individuella program; Sverige; 1990-talet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse the encounter between a group of "less able" pupils and the upper-secondary school individual programme. This encounter results from the educational-policy ambition to give all young people a three-year upper-secondary school education. LÄS MER

 3. 3. Market liberalization and market integration : Essays on the Nordic electricity market

  Författare :Jens Lundgren; Runar Brännlund; Niklas Rudholm; Jörgen Hellström; Robert Lundmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consumer welfare; Electricity price; Market integration; Market power; Price jump; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained papers related to the Nordic electricity market.Paper [I] examine how the reform of the Nordic electricity markets has affected competition in the electric power supply market, Nord Pool. LÄS MER

 4. 4. Från isolering till integrering : en kollektivbiografisk studie över de kvinnliga riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970

  Författare :Camilla Norrbin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Parliament; women legislature; gender; power resources; women’s interests; the 20th century; Sweden; Historia; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : The present study is focused on the female parliamentary members as agents: those who forced their way through the power structures, those who were elected to political commissions of trust, and those who managed to pursue political issues in the maledominated environment. The overall aim of the study has been to investigate the roots of the female parliamentary members’ political actions and their ability to act strategically and purposfully in order to obtain power in the Swedish bicameral Riksdag. LÄS MER

 5. 5. Vårdorganisation, vårdideologi och integrering : sociologiska perspektiv på omsorger om utvecklingsstörda

  Författare :Mårten Söder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER