Sökning: "Helgon"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Helgon.

 1. 1. Hatar Gud bögar? : Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. En befrielseteologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Normal Förlag

  Författare :Lars Gårdfeldt; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Helgon; Hagiografi; Befrielseteologi; Queer studier; homosexualitetsstudier; Mänskliga rättigheter; Jämställdhet; Genusrelationer; Kyrkohistoria; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Churches try to limit the human rights of homosexuals, bisexuals and transgendered people by opposing gay marriage, LGBT-people's right to adopt and protective legislation, concerning hate crimes and similar issues. They do so through publications, papal decrees and various other churchly forums. LÄS MER

 2. 2. Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst : [St Martin of Tours in Swedish cult and art]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Ingalill Pegelow; Stockholms universitet.; [1988]
  Nyckelord :Martin av Tours; helgon; ca 315-397;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studier i den heliga Birgittas spiritualitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Anna Jane Rossing; Stockholms universitet.; [1986]
  Nyckelord :Birgitta; helgon; cirka 1303-1373.;

  Sammanfattning : With an English summary. - Diss... LÄS MER

 4. 4. La Vie de saint Germer et la vie de saint Josse de Pierre de Beauvais. Deux poèmes du XIIIe siècle, publiés avec introduction, notes et glossaire

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Nils-Olof Jönsson; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; St.Germer; St. Josse; Florentius; Isembardus.; Fransk litteratur; French literature; Old French; Pierre de Beauvais;

  Sammanfattning : The Life of Saint Germer and the Life of Saint Josse are two poems consisting of 874 and 820 octosyllabic verses respectively. They were written in the beginning of the 13th century by Pierre de Beauvais. The two poems are preserved in one manuscript only, the Grand recueil la Clayette, Paris, Bibl. nat. LÄS MER

 5. 5. Mirakler och helgonkult Linköpings biskopdöme under senmedeltid

  Detta är en avhandling från Uppsala : Historiska institutionen vid Uppsala universitet

  Författare :Anders Fröjmark; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History; St. Bridget of Sweden; St. Catherine of Vadstena; St. Nicholas Hermansson; Linköping diocese; Miracle collections; Late Middle Ages; Senmedeltiden; Heliga Birgitta; Linköpings biskopsdöme; Mirakel; Katarina Ulfsdotter; Biskop Nils Hermansson; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : Den 29 juni 1374 anlände ett skepp till Söderköpings hamn. Ombord fanns kvarlevorna efter den heliga Birgitta, vilka nu av dottern Katarina efter moderns önskemål skulle föras till Vadstena. När resföljet anlände till Sverige strömmade människor till från alla håll. De var redan klara över att i kistan låg relikema efter ett helgon. LÄS MER