Sökning: "Nils-Olof Jönsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils-Olof Jönsson.

  1. 1. La Vie de saint Germer et la vie de saint Josse de Pierre de Beauvais. Deux poèmes du XIIIe siècle, publiés avec introduction, notes et glossaire

    Detta är en avhandling från Lund University Press

    Författare :Nils-Olof Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; St.Germer; St. Josse; Florentius; Isembardus.; Fransk litteratur; French literature; Old French; Pierre de Beauvais;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish S:t Germer och s:t Josse var två helgon som levde i norra Frankrike på 600-talet. Deras liv nedtecknades ganska kort tid efter deras död i tre olika versioner av författare som skrev på latin. LÄS MER