Sökning: "Martin av Tours"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Martin av Tours.

 1. 1. Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst

  Författare :Ingalill Pegelow; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Martin av Tours; helgon; ca 315-397;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Författare :Martin Olin; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; portraiture; absolutism; Charles XI; Charles XII; David Klöcker Ehrenstrahl; Art history; history of collection; 17th century art; Konsthistoria;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is portraiture and its context in Sweden during the Caroline era (1654-1718). Mainly, it focuses on portraits of the political élite, including the Royal family, and on the biographies of the artists that depicted those sitters. The dissertation consists of an introductory chapter and three longer case studies. LÄS MER