Sökning: "Genusrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Genusrelationer.

 1. 1. Changing boundaries, defending boundaries Gender relations in the Swedish Armed Forces

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alma Persson; Boel Berner; Anna Fogelberg Eriksson; Elin Kvande; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender relations; military; civilian employees; organization; Resolution 1325; change; masculinities; homosociality; boundary work; repair work; peacekeeping; Sweden; Genus; genusrelationer; militären; civilanställda; organisation; Resolution 1325; förändring; maskuliniteter; homosocialitet; gränsarbete; reparationsarbete; fredsbevarande arbete; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis aims to show how gender is done in the Swedish Armed Forces, against the backdrop of its transition into an international defence organization and the international resolutions that call for gender mainstreaming in peacekeeping operations. In the so-called “New Armed Forces”, traditional demarcations that have separated civilian employees from members of the military officer profession are no longer self-evident. LÄS MER

 2. 2. När musiken står på spel - En genusanalys av gymnasieelevers musikaliska handlingsutrymme

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Carina Borgström Källén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genus; musikalisk handling; positioner; genusrelationer; genrepraktiker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hatar Gud bögar? : Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. En befrielseteologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Normal Förlag

  Författare :Lars Gårdfeldt; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Helgon; Hagiografi; Befrielseteologi; Queer studier; homosexualitetsstudier; Mänskliga rättigheter; Jämställdhet; Genusrelationer; Kyrkohistoria; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Churches try to limit the human rights of homosexuals, bisexuals and transgendered people by opposing gay marriage, LGBT-people's right to adopt and protective legislation, concerning hate crimes and similar issues. They do so through publications, papal decrees and various other churchly forums. LÄS MER

 4. 4. Ny organisation, ny teknik - nya genusrelationer? : En studie av omförhandling av genuskontrakt på två industriarbetsplatser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lena Pettersson; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender contract; sex-typing; industrial work; re-negotiation; break experiment; work rotation; equality policy; new technology; male supremacy; female subordination; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In Sweden extensive policies for gender equality have emerged over the last ten years. This PhD dissertation analyzes re-negotiated gender relations in two Swedish industrial settings, an electronics firm and an engineering firm. LÄS MER

 5. 5. Uniformella förhandlingar : Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008

  Detta är en avhandling från Nordiska museets förlag

  Författare :Marianne Larsson; Birgitta Svensson; Lisa Öberg; ; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; civilian uniform; steering mechanisms; hierarchy; classification; gender; identity; masculinity; negotiations; disciplinary power; cultural history; clothes; Post Office; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The postal uniform represents a state authority while simultaneously clothing the body of an individual. Via discussions about breakpoints, events, and negotiations, the study highlights cultural and social patterns in civilian uniform practice. A basic theme is how society classifies and hierarchizes people, above all, masculinity, via uniform. LÄS MER