Sökning: "Friedrich nietzsche"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Friedrich nietzsche.

 1. 1. Frågan efter livets mening : om kunskap och konst i Nietzsches tänkande

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Fredrik Agell; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nietzsche; Friedrich; 1844-1900; Filosofer; Tyskland; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nietzsche and the Philosophy of Pessimism Schopenhauer, Hartmann, Leopardi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tobias Dahlkvist; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Pessimism; Friedrich Nietzsche; Arthur Schopenhauer; Eduard von Hartmann; Giacomo Leopardi; Philipp Mainländer; Julius Bahnsen; Agnes Taubert; Eugen Dühring; Nihilism; Melancholy; Eternal Recurrence; Hamlet; Idé- och lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the predominantly German pessimistic tradition in the philosophy of the late nineteenth century, and of Nietzsche’s complex relation to that tradition. The aim of the dissertation is firstly to analyse how pessimism came to be established as a philosophical concept by Schopenhauer and a later generation of pessimistic thinkers, and secondly to investigate how Nietzsche understood pessimism. LÄS MER

 3. 3. ’’... is it hunger or superabundance that has here become creative?’’ : Nietzsche on Creativity in Art and Life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Carlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Nietzsche; Aesthetics; Art; the Artistic; Aestheticism; Aestheticization; Creativity; Life; Schopenhauer; Shusterman; Welsch; Estetik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; Aesthetics; estetik;

  Sammanfattning : Art and the artistic are concepts Friedrich Nietzsche uses in a narrow sense regarding works of art and in a broader sense concerning our lives. He thereby attempts to vitalise the philosophical theme that links life and art. LÄS MER

 4. 4. Interaction as existential practice An explorative study of Mark C. Taylor’s philosophical project and its potential consequences for Human-Computer Interaction

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Henrik Åhman; KTH.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction; Human-Computer Interaction; Materiality; The self; Interaction; HCI theory; Mark C. Taylor; Poststructuralism; Postmodernism; Philosophy; Complexity theory; Existential practices; Friedrich Nietzsche; Människa-Datorinteraktion; Materialitet; Självet; Interaktion; MDI teori; Mark C. Taylor; Poststrukturalism; Postmodernism; Filosofi; Komplexitetsteori; Existentiella praktiker; Friedrich Nietzsche;

  Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att diskutera de möjliga konsekvenserna av att applicera Mark C. Taylors filosofi inom fältet Människa-Datorinteraktion (MDI).Den första delen av avhandlingen utgörs av en studie som fokuserar på två diskursiva trender inom MDI, materialitet och självet, och hur dessa diskurser beskriver interaktion. LÄS MER

 5. 5. Jag kan sjunga hur jag vill : Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Boel Hackman; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; critical research; gender; symbolism; modernity; Arthur Schopenhau-er; Friedrich Nietzsche; Rudolf Steiner; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The basis of this dissertation is a critical examination of the biographical and psychological perspective which has to date dominated work on Södergran and which explains Södergran's writings as a product of her distinctive personality and tragic circumstances. It is a view that is presented here as deceptive, enervating, and counterproductive to a deeper understanding of how her body of work relates to the development of verse during the twentieth century. LÄS MER