Sökning: "Schopenhauer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Schopenhauer.

 1. 1. Nietzsche and the Philosophy of Pessimism Schopenhauer, Hartmann, Leopardi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tobias Dahlkvist; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Pessimism; Friedrich Nietzsche; Arthur Schopenhauer; Eduard von Hartmann; Giacomo Leopardi; Philipp Mainländer; Julius Bahnsen; Agnes Taubert; Eugen Dühring; Nihilism; Melancholy; Eternal Recurrence; Hamlet; Idé- och lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the predominantly German pessimistic tradition in the philosophy of the late nineteenth century, and of Nietzsche’s complex relation to that tradition. The aim of the dissertation is firstly to analyse how pessimism came to be established as a philosophical concept by Schopenhauer and a later generation of pessimistic thinkers, and secondly to investigate how Nietzsche understood pessimism. LÄS MER

 2. 2. Morality Beyond Humanity : Schopenhauer, Grysanowski, and Schweitzer on Animal Ethics

  Detta är en avhandling från History of Science and Ideas

  Författare :Monica Libell; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Djurs etologi och psykologi; Animal ethology and psychology; Morallära; Moral science; Vetenskapshistoria; History of science; history of medicine; antivivisection; Schweitzer; Grysanowski; Schopenhauer; Germany; animal rights; animal ethics; animal welfare;

  Sammanfattning : The study examines the character and development of the animal ethical ideas of three German thinkers: Arthur Schopenhauer, Ernst Grysanowski, and Albert Schweitzer. By situating them in their cultural and intellectual context, the study explores the differing meanings of their ethical views of animals and seeks to answer the question of how their ideas can be explained historically. LÄS MER

 3. 3. Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung

  Detta är en avhandling från Växjö University Press

  Författare :Magnus Nilsson; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Torgny Lindgren; Swedish Literature; irony; hermeneutics; Kierkegaard; Böhme; Spinoza; Schopenhauer; literature and philosophy.; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Torgny Lindgren är en av våra mest framstående diktare. Han har som få kunnat förena berättarglädje, språklig skönhet, och djupsinne på ett sätt som har lockat läsare ur alla kretsar. LÄS MER

 4. 4. ’’... is it hunger or superabundance that has here become creative?’’ : Nietzsche on Creativity in Art and Life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Carlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Nietzsche; Aesthetics; Art; the Artistic; Aestheticism; Aestheticization; Creativity; Life; Schopenhauer; Shusterman; Welsch; Estetik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; Aesthetics; estetik;

  Sammanfattning : Art and the artistic are concepts Friedrich Nietzsche uses in a narrow sense regarding works of art and in a broader sense concerning our lives. He thereby attempts to vitalise the philosophical theme that links life and art. LÄS MER

 5. 5. En yogi kommer till stan : indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Olavi Hemmilä; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Dan Andersson; Schopenhauer; Kipling; theosophy; Bhagavadgita; Tagore; Sri Ananda Acharya; psychology of religion; mysticism; India;

  Sammanfattning : A Yogi Comes to Town: Indian religious thinking as reflected in Swedish fiction with special focus on the works of Dan Andersson. This dissertation presents a basic survey of the interest in Indian religious thinking as it is manifested in Swedish fictional literature over the years, with special emphasis on an analysis of the works of Dan Andersson. LÄS MER