Sökning: "Aestheticism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Aestheticism.

 1. 1. ’’... is it hunger or superabundance that has here become creative?’’ : Nietzsche on Creativity in Art and Life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Carlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Nietzsche; Aesthetics; Art; the Artistic; Aestheticism; Aestheticization; Creativity; Life; Schopenhauer; Shusterman; Welsch; Estetik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; Aesthetics; estetik;

  Sammanfattning : Art and the artistic are concepts Friedrich Nietzsche uses in a narrow sense regarding works of art and in a broader sense concerning our lives. He thereby attempts to vitalise the philosophical theme that links life and art. LÄS MER

 2. 2. Därför berör oss fåglarnas liv Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Peter Hultsberg; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Swedish poetry; Lennart Sjögren; ekphrasis; modernist poetry; ecology; stylistic features; the authenticity of poetry; philosophy of religion and existentialism; ethics; poetry of place; K. E. Løgstrup; aestheticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines Lennart Sjögren’s conception of life as revealed through his poetry and other written documents. Light is shed on his writings in three chapters, with an Introduction that opens the investigations, and a Conclusion that sums up the findings. LÄS MER

 3. 3. Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anders Johansson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; Karl Vennberg; modernism; poesi; kritik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; irony; aestheticism; lyrical modernism; literary criticism; mysticism; deconstruction; negativity;

  Sammanfattning : I min avhandling, Poesins negativitet. En studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik, studerar jag Karl Vennbergs författarskap, både det kritiska och det poetiska, insatt i en negativitetens tanketradition stammande från romantiken och utgörande en viktig del av den modernistiska litteraturen... LÄS MER

 4. 4. Det figurala och den rörliga bilden Om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Karl Hansson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Estetik; visuell kultur; filmteori; videokonst; digitala medier; det figurala; haptisk visualitet; Jean Epstein; Bill Viola; Artintact; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a comparative study of the concept of the figural in relation to moving images with three case studies on filmmaker and writer Jean Epstein (1897-1953), video artist Bill Viola (1951-) and the cd-rom art magazine Artintact 1-5 (1994-1999). The conceptually focused case studies also enable a comparison between the different media technologies of film, video and new digital media. LÄS MER

 5. 5. Analys och värdering : en studie i svensk konstkritik 1930-35

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Barbro Schaffer; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : During the early thirties there were intensive discussions on the conditions and functions of art. The purpose of this theses is to investigate how the taste and attitudes to art of a particular period of time are mirrored in the contemporary art criticism and to analyse how these attitudes are expressed. LÄS MER