Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 473 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Den bräckliga barriären : Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962

  Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarshögskolan

  Författare :Olof Kronvall; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden-- foreign policy; security policy; defence policy; history; Cold War; dissertation; Finland; Nordic countries; Säkerhetspolitik; Sverige; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet; Sverige och Finland; historia; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet, tänkande och identitet : studier av finska barn i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms Universitet

  Författare :Erkki Virta; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barnspråk; Tvåspråkighet hos barn; Finland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Surplus majority government : A comparative study of Italy and Finland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Cathrine Jungar; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Majoritetsstyre; Politik; Finland; Italien; Koalitionsregeringar; Samlingsregeringar; 1990-talet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science; Political science; Coalition theory; governmental behaviour; parliamentarism; political parties; Italian politics; Finnish politics; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates why surplus majority government forms. The study focuses on two political systems, Finland and Italy, where oversized cabinets have been the most frequent type of government during the post-war period. The explanatory scope of two groups of theories is tested on two cases of surplus majority government, i.e. LÄS MER

 4. 4. Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837 : byggnader och inredningar i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholmia

  Författare :Ursula Sjöberg; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Gjörwell; Carl Christoffer; 1766-1837; Arkitektur; Finland; Nyklassicismen;

  Sammanfattning : Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837. Architecture and interior decorative art in Sweden and Finland from the time of Gustav 111 to that of Karl XlVJohan. The intent of this thesis is to map the life and work of Carl Christoffer Gjörwell. LÄS MER

 5. 5. Svensk och finsk upphinnartillväxt Faktorpris- och produktivitetsutjämning mellan Finland och Sverige 1950-2000

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Jonatan Svanlund; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Sweden; Finland; Convergence; Catch-Up Growth; Productivty; Factor Prices; Wage moderation; Shift-Share analysis; growth accounting; neo-classical growth theory; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain improved understanding of the income convergence between Finland and Sweden 1950-2000 with a focus on catch-up growth, wage formation, productivity growth, migration and structural change in a setting of structural and institutional differences on the factor markets. Earlier studies of Finnish and Swedish convergence has overlooked the international perspective and therefore missed the general European – US convergence during the period. LÄS MER