Sökning: "Olof Kronvall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olof Kronvall.

  1. 1. Den bräckliga barriären : Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962

    Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarshögskolan

    Författare :Olof Kronvall; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden-- foreign policy; security policy; defence policy; history; Cold War; dissertation; Finland; Nordic countries; Säkerhetspolitik; Sverige; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet; Sverige och Finland; historia; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER