Sökning: "simulations"

Visar resultat 1 - 5 av 3495 avhandlingar innehållade ordet simulations.

 1. 1. Simulations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Henrik Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with explanations of embodied cognition as internal simulation. The hypothesis is that several cognitive processes can be explained in terms of predictive chains of simulated perceptions and actions. LÄS MER

 2. 2. Fluid Mechanics of Vertical Axis Turbines Simulations and Model Development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Goude; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wind power; Marine current power; Vertical axis turbine; Wind farm; Channel flow; Simulations; Vortex model; Streamtube model; Control system; Graphics processing unit; CUDA; Fast multipole method; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : Two computationally fast fluid mechanical models for vertical axis turbines are the streamtube and the vortex model. The streamtube model is the fastest, allowing three-dimensional modeling of the turbine, but lacks a proper time-dependent description of the flow through the turbine. LÄS MER

 3. 3. Weld Pool Simulations

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Mathematical Sciences

  Författare :Marcus Edstorp; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Arc Welding; Weld Pool; Multiphysics Simulations; Moving Boundaries; Free Surfaces; Mesh Motion; Two-Phase Flow; Incompressible Flow; Electromagnetics; Finite Element Methods;

  Sammanfattning : This investigation is devoted to the study of welding and its effect on the workpiece, focusing on the thermo and fluid dynamical phenomena occuring during a autogenous or nonautogenous arc fusion welding process. Its aim is to simulate the behaviour of the weld pool and analyze the consequence of the solid-liquid phase change, thus obtaining a methodology for predicting the appearance of weld defects related to solidification and cooling. LÄS MER

 4. 4. Situating Simulators : The integration of simulations in medical practice

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Ericka Johnson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reconstitution; medical simulators; simulations; situated learning; medical practice; apprenticeship; legitimate peripheral participation; intra-action; agency; medicinsk utbildning; simulering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study examined the practices of integrating simulators into medical education. Simulators have been observed in use to discern how medical practices are created out of the simulations. Video recordings of the simulations have been analysed, complemented by interviews with instructors and students. LÄS MER

 5. 5. Simulations of Simple Fluids and Surface Forces

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Martin Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular modeling; Surface Forces; Dielectric Constant; Charge Capacitance; Charge Regulation; Hypersphere; Statistical mechanics; Intermolecular interactions; Col- loidal Stability; Simulations; Fluids;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kemi finns överallt omkring oss, både i vår omgivning såväl som inuti oss. Vi kanske inte alltid tänker på det, men kemiska processer påverkar oss dagligen och är en förutsättning för vår existens. Det kanske därför inte är så konstigt att människan alltid varit intresserad och fascinerad av just kemi. LÄS MER