Sökning: "defence policy"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden defence policy.

 1. 1. Europeanization and Governance in Defence Policy : The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Eriksson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Europeanization; europeanisation; governance; defence policy; Sweden; European Union; EU; ESDP; policy process; policy analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the Swedish Europeanization process with respect to defence policy with the help of analytical tools from policy analysis. The time period studied is 1999–2004. LÄS MER

 2. 2. Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan : ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997 - 2001

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Birgitta Rydén; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public policy; policy process; implementation; top-down; symbolic policy; hypothetical plicy; just in case policy; contextual factors; swedish defence policy; security policy; capability of adaption; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Europeanization of Defence Industry Policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malena Britz; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Europeanization; europeanisation; defence industry; defence industry policy; equipment supply; arms supply; arms; Sweden; France; The United Kingdom; European integration theory; new institutional organisation theory;

  Sammanfattning : Drawing from both European integration theory and new institutional organisation theory, this study investigates the Europeanization of the defence industry policy area from 1989-2001, with a special focus on developments in Sweden. Among other things, the study shows how a European defence industry market has begun to emerge as an industrially-led but politically-sanctioned process, made possible through a re-structuring of the defence industry at the same time as European rules have been created in order to facilitate the common production of defence equipment. LÄS MER

 4. 4. Den bräckliga barriären : Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962

  Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarshögskolan

  Författare :Olof Kronvall; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden-- foreign policy; security policy; defence policy; history; Cold War; dissertation; Finland; Nordic countries; Säkerhetspolitik; Sverige; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet; Sverige och Finland; historia; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Japan's Military Export Policy

  Detta är en avhandling från Akademitryck, Täby

  Författare :Marie Söderberg; Stockholms universitet.; [1986]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Japan; Defence Studies; International relations; Peace and Disarmament; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Japanology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Japanologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER