Sökning: "Anna Sténs"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Sténs.

  1. 1. Svenskar, krigare, söner av Finland : maskulinitet, minoritetsnationalism, nationell identitet och sociala skillnader inom svenskspråkiga skyddskårer i Österbotten och Åboland 1918-1939

    Författare :Cecilia Hortlund; Martin Hårdstedt; Åsa Karlsson Sjögren; Anna Sténs; Anders Ahlbäck; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finland; Civil Guard; twentieth century; Finland-Swede; Swedish-speaking; masculinity; minority nationalism; social differences; nationalism; national identity; military history; gender history; Finland; skyddskår; 1900-tal; finlandssvensk; svenskspråkig; maskulinitet; minoritetsnationalism; sociala skillnader; nationalism; nationell identitet; militärhistoria; genushistoria; History; historia;

    Sammanfattning : This dissertation is a study on the Swedish-speaking Civil Guards in Ostrobothnia and Turunmaa in Finland during the Finnish interwar period (1918-1939). The study focuses on how they created their own Swedish minority nationalist identity in regards to the national project of White (bourgeois) Finland. LÄS MER