Sökning: "Sverige och Finland"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden Sverige och Finland.

 1. 1. Tvåspråkighet, tänkande och identitet : studier av finska barn i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Erkki Virta; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barnspråk; Tvåspråkighet hos barn; Finland; Sverige;

  Sammanfattning : The aims of the thesis were to study (1) day care and school education of Finnish migrant children in Sweden, with respect to verbal, cognitive and identity development, (2) language as a tool of thought and the role of bilingualism in children's cognitive development, primarily with respect to Finnish children in Sweden, and (3) ethnic and individual identity of Finnish children and adolescents in Sweden and Finland. These issues are studied by means of literature reviews (Summary report and Study 1 ) and empirical studies (Study 2 and Study 3). LÄS MER

 2. 2. Den envise bonden och Nordens fransmän svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lina Spjut; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbooks; Ethnicity; History; National Identity; Swedish; Finland-Swedish; läroböcker; etnicitet; historia; nation; nationell identitet; svenskspråkig; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Sweden and Finland were one country for more than 600 years and there are many remaining links between the two countries. Throughout the period, but even today there are Swedish and Finnish populations on both sides of the Gulf of Bothnia. LÄS MER

 3. 3. Svensk och finsk upphinnartillväxt Faktorpris- och produktivitetsutjämning mellan Finland och Sverige 1950-2000

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet

  Författare :Jonatan Svanlund; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Sweden; Finland; Convergence; Catch-Up Growth; Productivty; Factor Prices; Wage moderation; Shift-Share analysis; growth accounting; neo-classical growth theory; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain improved understanding of the income convergence between Finland and Sweden 1950-2000 with a focus on catch-up growth, wage formation, productivity growth, migration and structural change in a setting of structural and institutional differences on the factor markets. Earlier studies of Finnish and Swedish convergence has overlooked the international perspective and therefore missed the general European – US convergence during the period. LÄS MER

 4. 4. Den bräckliga barriären : Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962

  Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarshögskolan

  Författare :Olof Kronvall; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden-- foreign policy; security policy; defence policy; history; Cold War; dissertation; Finland; Nordic countries; Säkerhetspolitik; Sverige; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet; Sverige och Finland; historia; 1940-talet; 1950-talet; 1960-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Migration och influensfält : studier av emigration och intern migration i Finland och Sverige 1816-1972

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eric De Geer; Uppsala universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER