Sökning: "Etik i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Etik i litteraturen.

 1. 1. Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta

  Författare :Elisabeth Hjort; Elisabeth Hjorth; Elisabeth Hjorth; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska; Svenska romaner; Etik i litteraturen; Etnicitet i litteraturen; Identitet filosofi i litteraturen; Litteratur genusaspekter; Böcker och läsning etik och moral; Essentialism filosofi ; Intersektionalitet; Kritik; Makt; Feministisk teori; Pronomen; Intersectionality; Criticism; Power; Feminist theory; Pronouns; Litteraturvetenskap identitet etik Sverige sekelskiftet 2000; Romaner motstånd läsning; Postkolonialism teori; Literary studies identity ethics Sweden turn of the century 2000; Novels resistance reading; Postcolonialism theory; Swedish literature; Identity Philosophical concept in literature; Ethnicity in literature; Swedish fiction; Ethics in literature;

  Sammanfattning : This study has two aims and addresses two areas of investigation. The first aim is to examine, in four novels and their textual worlds, what role is played by collective self-images and essentialist identities in maintaining power structures in regard to gender, class, norms for mental functions, and ethnicity. LÄS MER

 2. 2. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Helen Andersson; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Ahlin.; Theology; the Other; responsibility; intrasubjectivity; intersubjetivity; intertextuality; referentiality; autobiography; aesthetics; fiction; Teologi; ethics;

  Sammanfattning : As my title indicates, this dissertation is oriented towards two academic subjects: Ethics and Literature. Of late, the borderland between these two disciplines has attracted international scholarly attention. Within ethics, literary works are becoming a primary material; conversely, the study of literature has taken on ethical issues. LÄS MER

 3. 3. Paternalism in general practice - physician's power and patient's autonomy

  Detta är en avhandling från Stefan Bremberg, Nyborgsvägen 15 B, SE-252 21 Helsingborg, Sweden or Dep. of Medical Ethics, St Gråbrödersg 16, SE-222 22 Lund, Sweden

  Författare :Stefan Bremberg; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; Attitudes; interview; justification; medical benefit; paternalism; questionnaire; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and analyse situations raising the question of possible paternalism in everyday general practice in Sweden. Both questionnaires to a random sample of respondents and interviews have been used. LÄS MER

 4. 4. Do-not-resuscitate orders Ethical aspects on decision making and communication among physicians, nurses, patients and relatives

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Rurik Löfmark; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allmän medicinsk utövning; medical training; General practice; futility; DNR orders; decision making; communication; physicians; nurses; patients; ethics; relatives; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : The purpose was to describe ethical aspects on how do-not-resuscitate (DNR) deci-sions are made, established, and communicated between physicians, nurses, patients and relatives. A random sample of 220 physicians and nurses answered a questionnaire about their attitudes to and experiences of the making and communication of a DNR decision. LÄS MER

 5. 5. Fångenskap och flykt Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svante Landgraf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood novels; travelogues; science fiction; futures studies; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist; Barndomsskildringar; reseskildringar; science fiction; framtidsstudier; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist;

  Sammanfattning : Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Den här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. LÄS MER