Sökning: "reseskildringar"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet reseskildringar.

 1. 1. Amerikafantasier : Kön, medier och visualitet i svenska reseskildringar från USA 1945-63

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Amanda Lagerkvist; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; America in the Swedish imagination; visual culture studies; travel writing; media history; post-war era; mass culture debate; feminist media theory; representation; textual interpretation; urban theory; Reseskildringar; teman och motiv; historia; Förenta Staterna i litteraturen; urban theory.;

  Sammanfattning : This dissertation examines the construction of an imaginary America in Swedish travel writing from 1945 to 1963. By placing focus on the intersecting dimensions of gender, media, and visuality, the aim is to analyze Swedish notions of the US that surface both in the written word as well as in the illustrative material, by contextualizing these imaginings within the expanding media culture of the time. LÄS MER

 2. 2. Fångenskap och flykt Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svante Landgraf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Childhood novels; travelogues; science fiction; futures studies; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist; Barndomsskildringar; reseskildringar; science fiction; framtidsstudier; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist;

  Sammanfattning : Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Den här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. LÄS MER

 3. 3. Resandets gränser : : svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Maria Nyman; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Travel; travel accounts; encounters; representations; colonial; discourse; gender; class status; Protestant; Russian-orthodox; religions; Siberia; Russia; Europe; Sweden; 18th century.;

  Sammanfattning : 1700-talet kan på många sätt ses som det århundrade då den litterära genren ”reseskildringar” fick sitt genomslag i Europa. Det fanns ett stort intresse för att läsa om resor och beskrivningar av okända platser. LÄS MER

 4. 4. Americanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : Svenska berättelser om USA åren 1900-1939

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Martin Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Social and economic history; modernization; narrative; americanization; identity; nationalism; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishAvhandlingen syftar till att studera svenska föreställningar om USA och det amerikanska och genom dem den svenska självbilden och olika visioner om den svenska framtiden i den offentliga debatten under perioden c:a 1900-1939, då USA var omdiskuterat som en mycket betydelsefull ny nation men ännu inte erkänt som en obestridlig supermakt. Den söker visa hur föreställningar om Amerika fick mening genom att infogas i berättelser som sökte beskriva eller föreskriva hur både den amerikanska och den svenska utvecklingen skulle se ut. LÄS MER