Sökning: "Emma Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Emma Nilsson.

 1. 1. Liver cirrhosis in southern Sweden. Epidemiology and clinical course

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Emma Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arkitekturens kroppslighet. Staden som terräng

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Emma Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Terrain; material culture; ubiquitous gaming; gameplay; relational architecture; play; traceur; parkour; Night Climbers of Cambridge; ANT; body materiality; body techniques; corporality;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arkitekter har kritiserats för att ha en vag föreställning om begreppet kropp och hur det förhåller sig till den arkitektur de gestaltar. Om kropp alls medvetandegörs är det på ett allmänt och självidentifierande plan, alternativt genom de standardiserad mått som olika byggnormer föreskriver. LÄS MER

 3. 3. Genetic epidemiological studies of adverse pregnancy outcomes and the role of schizophrenia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

  Författare :Emma Nilsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adverse pregnancy outcomes; pre-eclampsia; gestational hypertension; fetal growth restriction; low birth weight; infant death; schizophrenia; genetic and environmental components; epidemiology; twins; families;

  Sammanfattning : The purposes of this thesis were to investigate the importance of genetic and environmental factors in the development of adverse pregnancy outcomes and to investigate the role of schizophrenia as a risk factor for and a consequence of adverse pregnancy outcomes. In the first study we investigated the importance of genetic and environmental factors for pre-eclampsia and gestational hypertension and whether the diseases share genetic etiology. LÄS MER

 4. 4. FOXC2 and CAPN10 as candidate genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Endocrinology

  Författare :Emma A Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Type 2 diabetes; Genetics; Obesity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av fetma ökar lavinartat över hela världen, Sverige inte undantaget, och detta är en stor bidragande orsak till att antalet fall av typ 2 diabetes tilltar på ett liknande sätt. Både fetma och typ 2 diabetes är sjukdomar med ett komplicerat mönster av samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. LÄS MER

 5. 5. Mind off driving: Effects of cognitive load on driver glance behaviour and response times

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Emma Nilsson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cognitive load; visual behaviour; lead vehicle braking; traffic safety; distraction; response times; driver behaviour; intersections;

  Sammanfattning : Introduction: Safe driving requires drivers to look at relevant information in the traffic environment and react in time in case a critical event arises. Concerns exist that cognitively loading tasks might interfere with drivers’ abilities to do this. LÄS MER