Sökning: "Ekonomisk utsatthet"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ekonomisk utsatthet.

 1. 1. Äldrefattigdom Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag

  Detta är en avhandling från Växjö/Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Angelika Thelin; Tapio Salonen; Maria Wolmesjö; Elisabeth Cedersund; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; economic hardship; everyday life; young old; elderly; social exclusion; coping; life course; fattigdom; ekonomisk utsatthet; vardag; yngre äldre; penionärer; äldre personer; social exklusion; coping; livslopp; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65 till 74 år) under 2000-talets första decennium. LÄS MER

 2. 2. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Press

  Författare :Erika Lundby; Tapio Salonen; Carl Hult; Kristina Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Från skuldsatt till skuldfri Processer, strategier och påverkande faktorer

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Lisbeth Sandvall; Peter Dellgran; Tapio Salonen; Richard Ahlström; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skuldsanering; överskuldsättning; ekonomisk utsatthet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Title: From being in debt to being out of debt. A study of processes, strategies and impacting factors.The aim of the study is to gain a greater understanding and knowledge about the ways to get into and out of debt, why people find themselves in serious debt, how the problems are coped with and how they are experienced. LÄS MER

 4. 4. Att ersätta det oersättliga : Statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

  Detta är en avhandling från Bokpro

  Författare :Malin Arvidsson; [2016-02-05]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statlig gottgörelse; upprättelse; sterilisering; barnhem; sociala barnavården; fosterhem; historiepolitik; historiebruk; state redress; reparations politics; involuntary sterilization; forced sterilization; foster care; out-of-home care for children;

  Sammanfattning : In 1999 the Swedish Parliament decided to provide economic compensation to victims of involuntary sterilization, and in 2012 a similar law was enacted to redress neglect and abuse in foster homes and orphanages. This study explores the dilemmas that arise with reparations for past injustices, focusing on the process leading up to the reparation laws. LÄS MER

 5. 5. Neighborhoods without community collective efficacy and crime in Malmö, Sweden

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Manne Gerell; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crime; collective efficacy; geography;

  Sammanfattning : Brottslighet i utsatta bostadsområden har de senaste åren fått stort utrymme i samhällsdebatten. Polisen har börjat sammanställa nationella listor över de bostadsområden i Sverige som anses präglas av kriminella nätverk, samtidigt har media rapporterat att vissa brott, främst skjutningar och bilbränder, är betydligt vanligare i dessa områden än i andra delar av samhället. LÄS MER