Sökning: "RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt.

 1. 1. Nordisk mervärdesskatterätt : Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget, Stockholm

  Författare :Björn Westberg; Högskolan i Jönköping.; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; skatterätt; mervärdesskatt; Mervärdesskatt; juridik; lagstiftning; Norden; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Compensation of Losses in Foreign Subsidiaries within the EU : A Comparative Study of the Unilateral Loss-Compensation Mechanisms in Austria and Denmark

  Detta är en avhandling från Jönköping : JIBS

  Författare :Anna Gerson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Losses; group taxation; loss relief; neutrality; single-entity approach; horizontal equity; ability to pay principle; double dip; arbitrary income shifting; permanent income shifting; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt;

  Sammanfattning : This study commences in the problems related to the restricted possibilities for cross-border groups to take losses incurred in foreign subsidiaries into account upon taxation. These difficulties lead to the situation where the overall tax burden of the group, seen as an economic unit, might exceed its economic capacity. LÄS MER

 3. 3. Bevisprövning i taxeringsmål

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts Juridik AB

  Författare :Börje Leidhammar; Karlstads universitet.; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bevisbörda; beviskrav; bevisvärdering; utredningsskyldighet; Rättsvetenskap; Law; Taxering; Processrätt; Skatteprocess;

  Sammanfattning : In Sweden, as well as in the other Nordic countries, the principle of free examination of evidence prevails in the court procedure. However, in the tax procedure the situation is more complicated owing to the fact that the taxation system contains numerous specific rules of evidence, such as legal presumptions and standard rules. LÄS MER

 4. 4. Internationell beskattning av pensionsförsäkringar : – det svenska skattesystemet i gränsöverskridande situationer

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Nina Ewalds; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international taxation of pension insurance; fiscal coherence; yield tax; mutual recognition; internationell beskattning av pensionsförsäkringar i Sverige och Finland; skattesystemets inre sammanhang; avkastningsskatt; kvalitativa villkor; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; finansrätt; Financial Law;

  Sammanfattning : The question at hand throughout this thesis is how the Swedish system for taxation of pension insurances – in both individual and occupational private pension schemes – interacts with other tax systems in an international context. This question includes several aspects. LÄS MER

 5. 5. Internationell investeringsgarantirätt : Det multilaterala investeringsgarantiorganet MIGA

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Dirk Roland Haupt; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Finansrätt; Lagstiftning om internationella kapitalrörelser; Law; Fiscal law;

  Sammanfattning : Avhandlingens analyserar de folkrättsliga reglerna om skydd av utländska investeringar mot icke-kommersiella, d v s politiska risker (i synnerhet valutaöverföringsrisker, risker för expropriering och liknande åtgärder, risker för kontraktsbrott, krigsrisker och risker för inre oroligheter) genom investeringsgarantier i och med tillkomsten av det Multilaterala investeringsgarantiorganet MIGA.. LÄS MER