Sökning: "Torgny Håstad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Torgny Håstad.

 1. 1. Om betalningsinställelse och offentligt ackord

  Författare :Ingrid Arnesdotter; Torgny Håstad; Lars Heuman; Juridiska institutionen; Uppsala; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Licensavtalet och konkurrensrätten

  Författare :Carl Martin Gölstam; Torgny Håstad; Lars Pehrson; Bengt Domeij; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Private law; Competition Law; Antitrust Law; Intellectual property; Licensing; Licence agreement; Law and Economics; Patent; Know-how; Technology transfer; Civilrätt; Konkurrensrätt; Immaterialrätt; Licensavtal; Rättsekonomi; Patent; Know-how; Tekniköverföring; civilrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of economic thinking and arguments in the treatment of licence agreements in EC competition law. A central question is to what degree the concept of competition in EC law reflects an economically realistic approach to competition. LÄS MER

 3. 3. Traditionsprincipen : De svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning

  Författare :Ulf Göranson; Torgny Håstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Property and real estate law; Sakrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Återpantsättning enligt svensk rätt : Om pantsättning av pant och panträtt

  Författare :Staffan Myrdal; Torgny Håstad; Göran Millqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; rehypothecation; repledge; subpledge; remortgage; submortgage; pledge; collateral; right of use; Civilrätt; återpantsättning; frempantsætning; frempantsettelse; rediskontering; vidarepantsättning; återpantsätta; vidarepantsätta; rediskontera; borgenärsskydd; förfogandelegitimation; betalningslegitimation; mottagandelegitimation; säkerhetsöverlåtelse; godtrosförvärv; tredjemanspantsättning; pant; panträtt; sakrätt; pignus irregulare; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to analyse the concept of repledge (or sub-pledge, or, in a narrow sense, rehypothecation) under Swedish law. A repledge typically occurs when B has received collateral from A under a pledge securing A’s obligations towards B, and B in his turn pledges that collateral (i.e. LÄS MER

 5. 5. Konkurs och kontrakt : Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal

  Författare :Mikael Möller; Torgny Håstad; Gertrud Lennander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Property and real estate law; Sakrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER