Sökning: "CEEC"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet CEEC.

 1. 1. Mot "väst" : vetenskap, politik och transformation i Polen 1989-2011

  Författare :Sofia Norling; Jonas Anshelm; Per Högselius; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Autonomy of science; boundary work; CEEC; knowledge society; Polish research policy; research ideals; semiperiphery; transformation; Forskningsideal; gränsarbete; kunskapssamhälle; polsk forskningspolitik; semiperiferi; transformation; vetenskaplig autonomi; Öst- och Centraleuropa; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Den polska forskningspolitiken har efter statssocialismens fall 1989 stått inför omfattande förändringar. Transformationen från den sovjetiska modellen för forskningspolitiskt styre, till formuleringen och implementeringen av en ny forskningspolitisk modell, innebar att KBN (Komitet Badan Naukowych, ”Forskningskommittén”) blev huvudansvarig för utformningen av den nya forskningspolitiken och organiseringen av forskningssystemet. LÄS MER

 2. 2. Trade, Competition and Productivity

  Författare :Fredrik Wilhelmsson; AgriFood Institutet för livsmedelsekonomisk analys; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade; productivity; exports; food industry; market power; developing countries; trade preferences; CEEC; EU; Europe Agreements; Handel;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers on trade, competition and productivity with particular emphasis on the effects of various aspects of the deepening and widening of the European Union. The first paper Trade Creation, Diversion and Displacement of the EU Enlargement Process provides an assessment of the effects of the EU enlargement process on trade. LÄS MER