Sökning: "vetenskaplig autonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden vetenskaplig autonomi.

 1. 1. Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet : En studie i självstyre och prestationer i det svenska högskolesystemet 1983-2002

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Håkan Gadd; Mittuniversitetet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autonomi; effektivitet; produktivitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Autonomi, beroende, livskvalitet Livets sista månad för 56 cancerpatienter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Sahlberg Blom; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Autonomy; care culture; everyday ethics; palliative care; prognostication; quality of life; nursing; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the present study was to obtain an in-depth understanding of what the final phase of life was like for a group of gravely ill and dying cancer patients, with focus on autonomy, dependency and quality of life. The specific aims were to: 1) describe the patients' autonomy and how the attitudes of relatives and staff promoted/hindered patient participation in decision-making, 2) describe how the patients assessed their quality of life in two care cultures, 3) describe how members of the care team prognosticated the patients' remaining survival time, and 4) investigate continuity of care site in two different care cultures during the patients' final month of life. LÄS MER

 3. 3. Autonomi, styrning och jurisdiktion : barnmorskors tal om arbetet i mödrahälsovården

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Carola Aili; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barnmorskor; Mödrahälsovård; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Autonomi - realitet eller ideal?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva von Gerber; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; Autonomy; Relational; Kant; Pufendorf; Constitutional Autonomy; Personal Autonomy; Inverse Naturalistic Fallacy; Ideal; Reality;

  Sammanfattning : This work investigates the concept of autonomy in three contexts: in constitutional law (SA), in the philosophy of Immanuel Kant (KA) and in the contemporary philosophical discussion on personal autonomy (PA). Tracing the concept of autonomy historically, we highlight similarities and dissimilarities between different definitions. LÄS MER

 5. 5. Frihetskonst Författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Ragnar Haake; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sven Lindqvist; Swedish literature; 1950 s; the literary field; Pierre Bourdieu; the function of literature; Theodor W. Adorno; modernity; modernism; essay; bildung; autonomy; commitment; romantic; pragmatic; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; art as emancipation; avant-gardism; reformism; utopian art; Sven Lindqvist; svensk litteratur; 1950-talet; det litterära fältet; Pierre Bourdieu; litteraturens funktion; Theodor W. Adorno; modernitet; modernism; essän; bildning; autonomi; engagemang; romantisk; pragmatisk; Henry David Thoreau; Vilhelm Ekelund; Jean-Paul Sartre; frihetskonst; avantgardism; reformism; utopisk konst; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study is focused on the early writing of Swedish author Sven Lindqvist (born in 1932). The aim of the study is to investigate Lindqvist’s conception of literature, how it is presented, how it develops and how it materializes in his literary production between 1955 and 1962. LÄS MER