Sökning: "vetenskaplig autonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden vetenskaplig autonomi.

 1. 1. Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet : En studie i självstyre och prestationer i det svenska högskolesystemet 1983-2002

  Författare :Håkan Gadd; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autonomi; effektivitet; produktivitet; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Autonomi, beroende, livskvalitet : Livets sista månad för 56 cancerpatienter

  Författare :Eva Sahlberg Blom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medical sciences; Autonomy; care culture; everyday ethics; palliative care; prognostication; quality of life; nursing; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the present study was to obtain an in-depth understanding of what the final phase of life was like for a group of gravely ill and dying cancer patients, with focus on autonomy, dependency and quality of life. The specific aims were to: 1) describe the patients' autonomy and how the attitudes of relatives and staff promoted/hindered patient participation in decision-making, 2) describe how the patients assessed their quality of life in two care cultures, 3) describe how members of the care team prognosticated the patients' remaining survival time, and 4) investigate continuity of care site in two different care cultures during the patients' final month of life. LÄS MER

 3. 3. Autonomi, styrning och jurisdiktion : barnmorskors tal om arbetet i mödrahälsovården

  Författare :Carola Aili; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Barnmorskor; Mödrahälsovård; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Autonomi - realitet eller ideal?

  Författare :Ylva von Gerber; Filosofiska institutionen; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Concept; Autonomy; Relational; Kant; Pufendorf; Constitutional Autonomy; Personal Autonomy; Inverse Naturalistic Fallacy; Ideal; Reality;

  Sammanfattning : This work investigates the concept of autonomy in three contexts: in constitutional law (SA), in the philosophy of Immanuel Kant (KA) and in the contemporary philosophical discussion on personal autonomy (PA). Tracing the concept of autonomy historically, we highlight similarities and dissimilarities between different definitions. LÄS MER

 5. 5. The University and the Demand for Knowledge-based Growth : The hegemonic struggle for the future of Higher Education Institutions in Finland and Estonia

  Författare :Adrià Alcoverro; Fredrika Björklund; Hans Andersson; Kristina Boréus; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Totalising; Post-Fordist capitalism; KBE; Gramsci; Bourdieu; solutionism; debauched meritocracy; science; market orientation; relational; hierarchy; autonomy; de-antagonise; competitiveness; legitimation.; Totalisering; post-fordistisk kapitalism; KBE; Gramsci; Bourdieu; lösningsorientering; tygellös meritokrati; vetenskap; marknadsorientering; relation; hierarki; autonomi; av-antagonisera; konkurrenskraft; legitimering.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : In recent decades, Higher Education Institutions have been reformed worldwide so that they may exert a greater influence in the production of knowledge within Knowledge-based Economies (KBEs). This transformation is often explained in terms of how advanced capitalist economies need to secure a prosperous future within post-Fordist capitalism. LÄS MER