Sökning: "Jesper Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden Jesper Lund.

 1. 1. Doping of Semiconductor Nanowires

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jesper Wallentin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metal-organic vapour phase epitaxy; III-V semiconductor materials; nanowires; doping; solar cells; F:2013:Wallentin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi människor konsumerar en ständigt ökande mängd elektrisk energi, som till största delen produceras av ändligt tillgängliga material som kol, gas, olja och uran. Elproduktionen har många skadliga bieffekter, som till exempel utsläpp av växthusgasen koldioxid vid förbränning av kol, gas och olja. LÄS MER

 2. 2. Contributions to Declarative Implementation of Static Program Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Computer Science, Lund University

  Författare :Jesper Öqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-12-19]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Programming languages are ever evolving, with new languages being invented to solve new problems, and old languages being extended to solve old problems in new ways. With the continued evolution of programming languages, and with new and improved static program analyses, we need flexible systems for building our static analyses and compilers. LÄS MER

 3. 3. Digital Innovation Orchestrating Network Activities

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Jesper Lund; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital innovation; network activities; orchestration; innovation network; Living Lab; digital technology;

  Sammanfattning : Digitization of analogue everyday artifacts, i.e. when physical products are equipped with digital capabilities, has a profound impact on today’s society. Some examples of these digital innovations aimed at consumer markets are the “connected” car, the digitized television set, and in the near future, digitized IKEA furniture. LÄS MER

 4. 4. Cardioprotective treatment strategies

  Detta är en avhandling från Department of Cardiology, Clinical sciences, Lund University

  Författare :Jesper vanderPals; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADC-1004; apyrase; Cardioprotection; ischemia reperfusion; hypothermia; t-PA;

  Sammanfattning : In myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury, complement activation, tissue plasminogen activator (t-PA) and extracellular adenosine triphosphate (ATP) release contribute to myocardial injury. ATP is degraded into adenosine by the enzyme apyrase, and adenosine possesses cardioprotective properties. LÄS MER

 5. 5. Discovery of targets for tumor immunotherapy using phage display technology

  Detta är en avhandling från Jesper Tordsson

  Författare :Jesper Tordsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serology; Immunology; colon cancer; melanoma; tumor immunotherapy; phage display; scFv; Immunologi; serologi; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : This thesis has focused on the development of methods and their applications for the identification of antibodies reactive with tumor associated antigens (TAA). The phage display technology provides a powerful mean to generate antibodies potentially useful for tumor immunotherapy. LÄS MER