Sökning: "synnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet synnedsättning.

 1. 1. Att lära, att göra, att klara Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Åström; Kajsa Ellegård; Elisabet Cedersund; Solveig Mårtensson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER

 2. 2. Att lära, att göra, att klara: Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn medsynnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning iskola och hem

  Detta är en avhandling från Linköping University

  Författare :Eva Åström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT i skolan.;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numera ofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Nära förknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor i samhället. LÄS MER

 3. 3. Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller blindhet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Inger Berndtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life-changing processes; learning; biography; adults; visual impairment; blindness; life-world; phenomenology; hermeneutics; narratives; life stories; special education; the lived body; horizon;

  Sammanfattning : This study is an investigation of life-worlds of severely visually impaired and blind adults. The aim is to understand changes which people undergo when struck by severe visual impairment or blindness, focusing on how people learn to handle their changed life situation. LÄS MER

 4. 4. Phenotypes and genotypes in families with hereditary tapetoretinal degenerations

  Detta är en avhandling från Ophthalmology (Lund), Lund University

  Författare :Vesna Ponjavic; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripherin.; rhodopsin; cone-rod dystrophy; retinitis pigmentosa; choroideremia; central areolar choroidal dystrophy; mutation screening; full-field electroretinography; Phenotype; genotype; Ophtalmology; Oftalmologi;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to characterise the phenotype with emphasis on electroretinography in four different types of hereditary retinal degeneration and to correlate it to a genotype when possible. Two methods were used: full-field electroretinography for objective assessment of retinal function and mutation screening of blood samples for detection of gene alterations. LÄS MER

 5. 5. Clinical expressions of juvenile hereditary retinal degenerations and macular dystrophies: Electrophysiological and genetic studies

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Louise Eksandh; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oftalmologi; Ophtalmology; Rod-monochromacy; Stargardt disease; Juvenile X-linked retinoschisis; Spielmeyer-Vogt disease; Best disease; multifocal-ERG; EOG; full-field ERG; Phenotype; genotype;

  Sammanfattning : Hereditary retinal degenerations are the most frequent reason for severe visual handicap among young people in Scandinavia today. In the six papers included in this thesis the phenotypic expressions, with emphasis on the electrophysiological findings, of five different juvenile hereditary retinal degenerations are described. LÄS MER