Sökning: "supervised learning"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden supervised learning.

 1. 1. On the Metric-based Approach to Supervised Concept Learning

  Detta är en avhandling från Ronneby : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Niklas Lavesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; classifier evaluation; supervised learning; metric; criteria;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har förändrat vår livsstil och utökat den globala ekonomins fokus från produktion av varor till insamling och förädling av information. En konsekvens av denna förändring är att vi blir mer beroende av databaser för lagring och databehandling. LÄS MER

 2. 2. Manifold Learning in Computational Biology

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Jens Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nonlinear Dimensionality Reduction; Gene Expression Data; Computational Biology; Machine Learning; Manifold Learning;

  Sammanfattning : This thesis deals with manifold learning techniques and their application in gene expression data analysis. Manifold learning is the study of methods that aim to infer geometrical structure from data sampled from manifolds, enabling nonlinear solutions to various machine learning tasks. LÄS MER

 3. 3. Visual Representations and Models: From Latent SVM to Deep Learning

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hossein Azizpour; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer Vision; Machine Learning; Artificial Intelligence; Deep Learning; Learning Representation; Deformable Part Models; Discriminative Latent Variable Models; Convolutional Networks; Object Recognition; Object Detection; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : Two important components of a visual recognition system are representation and model. Both involves the selection and learning of the features that are indicative for recognition and discarding those features that are uninformative. LÄS MER

 4. 4. Semantic mapping using virtual sensors and fusion of aerial images with sensor data from a ground vehicle

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Martin Persson; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; semantic mapping; aerial image; mobile robot; supervised learning; semi-supervised learning; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Industriell mätteknik; Industrial Measurement Technology;

  Sammanfattning : In this thesis, semantic mapping is understood to be the process of putting a tag or label on objects or regions in a map. This label should be interpretable by and have a meaning for a human. The use of semantic information has several application areas in mobile robotics. LÄS MER

 5. 5. Evaluation and Analysis of Supervised Learning Algorithms and Classifiers

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Niklas Lavesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; machine learning; evaluation; classification;

  Sammanfattning : Den centrala frågan som studeras i denna uppsats är hur övervakade inlärningsalgoritmer och klassificerare ska utvärderas och analyseras. Som ett första steg analyserar vi existerande utvärderingsmetoder. Varje metod beskrivs och kategoriseras enligt ett antal egenskaper. LÄS MER