Sökning: "Niklas Lavesson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Niklas Lavesson.

 1. 1. Evaluation and Analysis of Supervised Learning Algorithms and Classifiers

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Niklas Lavesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; machine learning; evaluation; classification;

  Sammanfattning : Den centrala frågan som studeras i denna uppsats är hur övervakade inlärningsalgoritmer och klassificerare ska utvärderas och analyseras. Som ett första steg analyserar vi existerande utvärderingsmetoder. Varje metod beskrivs och kategoriseras enligt ett antal egenskaper. LÄS MER

 2. 2. On the Metric-based Approach to Supervised Concept Learning

  Detta är en avhandling från Ronneby : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Niklas Lavesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; classifier evaluation; supervised learning; metric; criteria;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har förändrat vår livsstil och utökat den globala ekonomins fokus från produktion av varor till insamling och förädling av information. En konsekvens av denna förändring är att vi blir mer beroende av databaser för lagring och databehandling. LÄS MER

 3. 3. Enhancing genetic programming for predictive modeling

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Rikard König; Örebro universitet.; Högskolan i Borås.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Computer Science; genetic programming; predictive modelsing; data mining; machine learning; rule extraction; regression; ensembles; comprehensibility; Genetic programming; Predictive Modeling; Data Mining; Machine Learning; Rule extraction; Classification; Regression; Ensembles; Comprehensibility;

  Sammanfattning : See separate file, "Abstract.png"... LÄS MER