Sökning: "Ann-Cathrine Jungar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Ann-Cathrine Jungar.

 1. 1. Det möjligas konst : ett kristdemokratiskt partistrategiskt perspektiv på de italienska regeringskoalitionerna 1947-1991

  Författare :Ann-Cathrine Jungar; []
  Nyckelord :koalitionsteori; regeringar; parlamentarism; kristdemokrati; Italien; politiska partier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det möjligas konst

  Författare :Ann-Cathrine Jungar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det möjligas konst Det italienska kristdemokratiska partiets regeringsstrategier 1947-1991

  Författare :Ann-Cathrine Jungar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Licentiatsavhandling fån Åbo Akademi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Surplus majority government : A comparative study of Italy and Finland

  Författare :Ann-Cathrine Jungar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Coalition theory; governmental behaviour; parliamentarism; political parties; Italian politics; Finnish politics; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; Political Science; Majoritetsstyre; Politik; Finland; Italien; Koalitionsregeringar; Samlingsregeringar; 1990-talet;

  Sammanfattning : This thesis investigates why surplus majority government forms. The study focuses on two political systems, Finland and Italy, where oversized cabinets have been the most frequent type of government during the post-war period. The explanatory scope of two groups of theories is tested on two cases of surplus majority government, i.e. LÄS MER

 5. 5. Isolating the Radical Right : Coalition Formation and Policy Adaptation in Sweden

  Författare :Anders Backlund; Ann-Cathrine Jungar; Hanna Bäck; Kaare Strøm; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; radical right; mainstream parties; pariah parties; anti-system parties; cordon sanitaire; party strategy; government formation; anti-pacts; coalition theory; spatial theories of party competition; policy co-optation; policy dimensionality; Sweden Democrats; Sweden; Sverigedemokraterna; högerradikala partier; pariapartier; anti-systempartier; partistrategi; regeringsbildning; koalitionsteori; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : In recent decades, established political parties across Europe have become increasingly challenged by a new party family: the radical right. In terms of how mainstream parties respond to this challenge, Sweden has been a puzzling case both in a comparative European perspective and in light of established theories of party competition. LÄS MER