Sökning: "solanum tuberosum"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden solanum tuberosum.

 1. 1. Metabolic engineering: Approaches Towards Improved Stress Tolerance in Microorganisms and Plants

  Detta är en avhandling från Niklas Holmberg, Dept. of Pure and Applied Biochemistry, Chemical Centre, P.O. Box 124, S-221 00 Lund, SWEDEN

  Författare :Niklas Holmberg; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vitreoscilla hemoglobin; Transgenic; Solanum tuberosum; Salt tolerance; Nicotiana tabaccum; Metabolic Engineering; Freezing tolerance; Choline dehydrogenase; Antifreeze protein; Bifunctional enzyme; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : By using metabolic engineering it is now possible to introduce new biosynthetic pathways or redirect already existing ones in a wide range of pro- and eukaryotic organisms. This thesis mainly addresses some approaches using metabolic engineering directed towards enhancing the stress tolerance in microorganisms and higher plants. LÄS MER

 2. 2. Means to Optimize the Nutritional Properties of Starch in Potato Products - Impact on glycaemia, satiety and resistant starch content

  Detta är en avhandling från Division of Applied Nutrition and Food Chemistry, Lund University

  Författare :Margareta Leeman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Näringslära; amylopectin; starch; glycaemic index; resistant starch; Nutrition; vinegar; satiety; amylose; Solanum tuberosum; potato;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Potatis har varit, och är fortfarande ett viktigt baslivsmedel i svensk kosthållning. Det finns många sorter med olika egenskaper vilket bidrar till dess variationsrikedom. Potatisen är en rik källa till stärkelse, kostfibrer samt vitaminer och mineraler, t ex C-vitamin och järn. LÄS MER

 3. 3. Atmospheric Change and Potato. The Impact of tropospheric ozone and elevated carbon dioxide on tuber yield and quality

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Kristin Piikki; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bintje; carbohydrate; carbon dioxide; citric acid; cultivar; fructose; glucose; Kardal; macronutrient; malic acid; mineral; open-top chamber; OTC; ozone; potato; Solanum tuberosum; starch; variety; yield;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Starch in Processed Potatoes -Influence of Tuber Structure, Thermal Treatments and Amylose/Amylopectin Ratio

  Detta är en avhandling från Division of Food Technology, Lund University

  Författare :Malin Sjöö; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Teknik; Technological sciences; microscopy; differential scanning calorimetry; amylopectin; amylose; starch; Solanum tuberosum; potato;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Potatis är ett av våra viktigaste baslivsmedel, men erbjuder trots det stor variation. Traditionella recept varvas med nya innovationer i hushåll och restauranger, och inom livsmedelsindustrin processas potatisen till en rad olika produkter. LÄS MER

 5. 5. Regulation of sterol and glycoalkaloid biosynthesis in potato (Solanum tuberosum L.)

  Detta är en avhandling från Division of Food Technology, Lund University

  Författare :Nurun Nahar; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER