Sökning: "resistant starch"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden resistant starch.

 1. 1. Means to Optimize the Nutritional Properties of Starch in Potato Products - Impact on glycaemia, satiety and resistant starch content

  Detta är en avhandling från Division of Applied Nutrition and Food Chemistry, Lund University

  Författare :Margareta Leeman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Näringslära; amylopectin; starch; glycaemic index; resistant starch; Nutrition; vinegar; satiety; amylose; Solanum tuberosum; potato;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Potatis har varit, och är fortfarande ett viktigt baslivsmedel i svensk kosthållning. Det finns många sorter med olika egenskaper vilket bidrar till dess variationsrikedom. Potatisen är en rik källa till stärkelse, kostfibrer samt vitaminer och mineraler, t ex C-vitamin och järn. LÄS MER

 2. 2. Starch in Processed Potatoes -Influence of Tuber Structure, Thermal Treatments and Amylose/Amylopectin Ratio

  Detta är en avhandling från Division of Food Technology, Lund University

  Författare :Malin Sjöö; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Teknik; Technological sciences; microscopy; differential scanning calorimetry; amylopectin; amylose; starch; Solanum tuberosum; potato;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Potatis är ett av våra viktigaste baslivsmedel, men erbjuder trots det stor variation. Traditionella recept varvas med nya innovationer i hushåll och restauranger, och inom livsmedelsindustrin processas potatisen till en rad olika produkter. LÄS MER

 3. 3. Content and Distribution of Short-Chain Fatty Acids in the Hindgut of Rats Fed Various Sources of Indigestible Carbohydrates

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Åsa Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rats; red kidney beans; Nutrition; Näringslära; oligosaccharides; non-starch polysaccharides; resistant starch; dietary fibres; indigestible carbohydrates; short-chain fatty acids; fermentation;

  Sammanfattning : There is increasing evidence that short-chain fatty acids (SCFA) formed by colonic fermentation of indigestible carbohydrates have beneficial physiological effects. Butyric acid is the main energy substrate for the colonic mucosa and has been implicated as important in the prevention and treatment of diseases of the colonic mucosa, such as distal ulcerative colitis and cancer. LÄS MER

 4. 4. Towards an understanding of surface hydrophobization of paper - Exploring the effect of polymer nanoparticles, starch, ionic strength and process parameters

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Frida Iselau; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; starch; ionic strength; paper hydrophobization; nanoparticles; penetration.; kinetics; charge ratio; temperature; aggregation; Surface sizing;

  Sammanfattning : Paper materials are cost effective and lightweight, they can easily be recycled and their use as an alternative to plastics is advantageous from an environmental and sustainability perspective. However, competing with plastics for packaging applications is a challenge for cellulosic products. LÄS MER

 5. 5. Towards a mechanism for surface hydrophobization of paper - Effect of combinations of polyelectrolytes and polymer particles

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Frida Iselau; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanoparticles; kinetics.; paper hydrophobization; starch; Surface sizing; interactions; aggregation;

  Sammanfattning : Paper materials are cost effective and light weighted, they can easily be recycled and their use as an alternative to plastics is advantageous from an environmental andsustainability perspective. However, competing with plastics for packaging applications is a challenge for cellulosic products. LÄS MER