Sökning: "institutional ethnography"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden institutional ethnography.

 1. 1. Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen Lunds universitet

  Författare :Anna Isaksson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; inequality; governance; transformative work; partnership; doing gender; leadership; growth; discrimination; institutional ethnography; ruling relations; social relations; equality; diversity; working life.;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Saga Bendegard; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 3. 3. Social interaction and identification among adolescents in multilingual suburban Sweden : A study of institutional order and sociocultural change

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Charlotte Haglund; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; identity; multilingualism; institutional order; social change; critical ethnography; school; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is based on an ethnographic fieldwork among a group of adolescents in and out of school in suburban Sweden. The adolescents share the diasporic experience of living outside of the countries or nations of origin, experiencing marginalization in relation to majority society and concurrently being part of global, national and local transformations and changes. LÄS MER

 4. 4. Omständigheter på ett kärnkraftverk, organisering av risk och institutionalisering av säkerhet

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Hans Wessblad; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; institutional theory; ethnography; risk society; tacit knowledge; high reliability organizations; risk technology; risk organization; safety production; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Risk societies are made of risk organizations. This dissertation is an ethnographic study of a risk organization, of a nuclear power plant. Risk organizations have larger demands on their organization than traditional companies have. Risk societies, to come or already present, have new political agendas. LÄS MER

 5. 5. Anpassning och motstånd : En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Monica Johansson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Upper secondary school; ethnography; institutional identity; pupil identity; differentiation; adaption and resistance; structuration theory;

  Sammanfattning : Nearly all pupils in Sweden continue their studies at upper secondary school. A central point of departure in this thesis is therefore to examine how the upper secondary school deals with its now both complex and difficult to interpret task of ”one school for all” and to describe and analyse the creation of identity for pupils within this institution. LÄS MER