Sökning: "Ola svärd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola svärd.

  1. 1. Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning? : exemplet högskoleingenjörsutbildning

    Författare :Ola Svärd; Christina Gustafsson; Ulla Riis; Per Gerrevall; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; degree project; engineering programme; evaluation; higher education; quality indicator; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the concept of quality in higher education, more particularly quality of the degree project. The overarching issue is whether an assessment of the quality of a degree project can be used for evaluating the quality of the entire programme where it forms a part. LÄS MER