Sökning: "carbon dioxide"

Visar resultat 1 - 5 av 533 avhandlingar innehållade orden carbon dioxide.

 1. 1. Carbon Dioxide in Inland Waters Drivers and Mechanisms Across Spatial and Temporal Scales

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Cecilia Nydahl; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon dioxide; dissolved organic carbon; inland water; lake; stream; groundwater; mesocosm; carbonate system; carbon; Biology with specialization in Limnology; Biologi med inriktning mot limnologi;

  Sammanfattning : Inland waters are an essential component of the global carbon cycle as they are very active sites for carbon transformation processes. Much of this carbon is transformed into the greenhouse gas carbon dioxide (CO2) and emitted into the atmosphere. LÄS MER

 2. 2. Carbon Emissions from Western Siberian Inland Waters

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Svetlana Serikova; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon; carbon dioxide; methane; carbon emissions; river; lake; inland waters; permafrost; Siberia; Limnology; limnologi;

  Sammanfattning : Inland waters (i.e. rivers, streams, lakes, ponds) emit carbon (C) into the atmosphere. The magnitude of global inland water C emission has been estimated to equal the global ocean C sink, thus making inland waters an important component of the global C cycle. LÄS MER

 3. 3. Carbon Dioxide in Supermarket Refrigeration

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Samer Sawalha; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CO2; carbon dioxide; refrigeration system; supermarket; cascade; indirect; trans-critical; modelling; simulation; experiment; safety analysis; comparison; TECHNOLOGY Engineering mechanics Mechanical and thermal engineering Mechanical energy engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Mekanisk och termisk energiteknik Mekanisk energiteknik;

  Sammanfattning : This thesis theoretically and experimentally investigates different aspects of the application of CO2 in supermarket refrigeration. Theoretical analysis has been performed using computer simulation models developed to simulate CO2 indirect, NH3/CO2 cascade, CO2 trans-critical and direct expansion (DX) R404A systems. LÄS MER

 4. 4. Lake Fluxes of Methane and Carbon Dioxide

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Podgrajsek; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; air-lake gas exchange; carbon dioxide; eddy covariance; floating chambers; methane; waterside convection; Meteorologi; Meteorology;

  Sammanfattning : Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are two important greenhouse gases. Recent studies have shown that lakes, although they cover a small area of the globe, can be very important natural sources of atmospheric CH4 and CO2. LÄS MER

 5. 5. Land-atmosphere exchange of carbon in a high-Arctic wet tundra ecosystem

  Detta är en avhandling från Lunds universitets geografiska institution

  Författare :Torbern Tagesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon; methane; carbon dioxide; climate change; Arctic; NDVI; NDWI; micrometeorology; remote sensing; chamber; tundra;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under den senaste tiden har problematiken med klimatförändringarna debatterats livligt. För att kunna förutspå den framtida omfattningen av klimatförändringarna och vilka konsekvenser dessa kommer att ha är det ytterst relevant att känna till utbytet av växthusgaser mellan atmosfär och jordens alla ekosystem. LÄS MER