Sökning: "visual tools"

Visar resultat 1 - 5 av 178 avhandlingar innehållade orden visual tools.

 1. 1. Visby visuellt : föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv

  Författare :Carina Johansson; Svante Beckman; Karin Becker; Torunn Selberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Mindscapes; cultural heritage politics; visual culture; Visby; ruins; gazes; construction of place; the Middle Ages; Mindscapes; kulturarvspolitik; visuell kultur; Visby; ruiner; seende; platskonstruktion; medeltid; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera de roller bilder har i skapandet av dominerande föreställningar om en plats. Exemplen är hämtade från Visby, en stad med välkända medeltida lämningar på ön Gotland i Östersjön. LÄS MER

 2. 2. Visuella vändningar : Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

  Författare :Cecilia Lindhé; Anna Williams; Peter Forsgren; Anders Ohlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Kerstin Ekman; image; ekphrasis; intermediality; iconic; filmic and virtual projection; narratology; dialogicity; intertextuality; W. J. T. Mitchell; Mikhail Bakhtin; Eyvind Johnson; Rune Hagberg; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; WJT Mitchell;

  Sammanfattning : This is a dissertation on how an aesthetics of fiction is formulated at the intersection of, and oscillation between, image-construction and image-criticism in three novels by Kerstin Ekman: En stad av ljus (1983), Händelser vid vatten (1993), and Gör mig levande igen (1996). The purpose of the dissertation is to analyze the movement of this oscillation and demonstrate how it is intertwined, not only with the aesthetic practice characterizing these novels, but also with their interpretation of the past and the contemporary. LÄS MER

 3. 3. Visual thinking, visual speech : a semiotic perspective on meaning-making in molecular life science

  Författare :Carl-Johan Rundgren; Lena A E Tibell; Richard Hirsch; Ute Harms; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Molecular life science; visualizations; metaphors; help-words; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Molecular life science has become one of the fastest-growing fields of scientific and technical innovation. An important issue for tomorrow’s education is to meet the challenge posed by various facets of molecular life science. LÄS MER

 4. 4. Talk on Musical Interpretation — Visual Tools for Perceived Dynamics and Points of Gravity

  Författare :Ingemar Fridell; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; communication of musical issues; visual tools; perceived dynamics; melody phrasing; points of gravity; visual illustrations; musical experiences; Musical interpretation;

  Sammanfattning : Typical for Western classical music is the process of interpreting and conveying a written score into sounding music. However, sometimes the communication of musical issues between musicians may be experienced as aggravating. LÄS MER

 5. 5. Visual Poetic Memory : Ekphrasis and Image-Text in Seamus Heaney, Derek Walcott and Wopko Jensma

  Författare :Maria Ioana Zirra; Stefan Helgesson; Bo Ekelund; Stef Craps; Jahan Ramazani; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Visual Memory; Ekphrasis; Image-text; 20th Century Anglophone Poetry; Seamus Heaney; Derek Walcott; Wopko Jensma; The Troubles in Northern Ireland; the Caribbean; Apartheid; English; engelska;

  Sammanfattning : This dissertation traces ekphrastic and image-textual references to European, African and Caribbean visual memory in the work of the three Anglophone poets Seamus Heaney (Northern Ireland), Derek Walcott (St. Lucia) and Wopko Jensma (South Africa). LÄS MER