Sökning: "organisationskommunikation"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet organisationskommunikation.

 1. 1. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" en studie i organisationskommunikation

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Maria Högvall Nordin; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors; sense making; organizational field; case study; interviews; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; forest machine contractors.;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 2. 2. Visioner och verkligheter Kommunikationen om företagets strategi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catrin Johansson; Mittuniversitetet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Balanced Scorecard; sense making; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Media and communication studies; organizational communication; organizational processes; corporate strategy; vision; mission and values; management of meaning; participant observation; discourse analysis; face; framing and footing; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER

 3. 3. No Time to Talk! : Teachers' Perceptions of Organizational Communication and Work-related Health

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elinor Schad; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job demands-resources model; organizational communication; organizational psychology; recovery; self-rated health; Sweden; teachers; time; well-being; WHO-5; krav och resurser; lärare; lärares arbetsmiljö; WHO-5 välbefinnande index; organisatorisk kommunikation; organisationspsykologi; Sverige; återhämtning; separation mellan arbete och fritid;

  Sammanfattning : Denna avhandling syftar till att utöka kunskapsbasen om hur grundskolelärare i Sverige kommunicerar och interagerar i sitt yrke och vilka arbetsrelaterade hälsoproblem de upplever. Avhandlingen bygger på två studier, vilka genererat tre artiklar. Papper I är baserat på resultat från en explorativ studie med fokusgruppsmetodik. LÄS MER