Sökning: "organisationskommunikation"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet organisationskommunikation.

 1. 1. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" en studie i organisationskommunikation

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Maria Högvall Nordin; Kristina Wallander; Margareta Barnekow-Bergkvist; Gunilla Jarlbro; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors.; sense making; organizational field; case study; interviews; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 2. 2. Visioner och verkligheter : Kommunikationen om företagets strategi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala univ

  Författare :Catrin Johansson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Balanced Scorecard; sense making; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER

 3. 3. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" : föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete: en studie i organisationskommunikation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Högvall Nordin; [2006]
  Nyckelord :Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors; sense making; organizational field; case study; interviews;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 4. 4. No Time to Talk! : Teachers' Perceptions of Organizational Communication and Work-related Health

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Elinor Schad; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job demands-resources model; organizational communication; organizational psychology; recovery; self-rated health; Sweden; teachers; time; well-being; WHO-5; krav och resurser; lärare; lärares arbetsmiljö; WHO-5 välbefinnande index; organisatorisk kommunikation; organisationspsykologi; Sverige; återhämtning; separation mellan arbete och fritid;

  Sammanfattning : During recent years, schoolteachers in Sweden have experienced many reforms and societal changes, resulting in altered conditions for work. Subsequently, many teachers have reported an increased workload and reduced well-being. LÄS MER