Sökning: "netz"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet netz.

 1. 1. Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? Företagsledning i tider av snabb förändring

  Författare :Joakim Netz; Esbjörn Segelod; Jan Löwstedt; Mats Magnusson; Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Förnyelseprocesser; tillväxtstrategi; dynamiska förmågor; mikrosystem; entreprenöriellt management; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Ibland påstås snabba förändringar i omvärlden utmana storföretagens överlevnad mer än någonsin tidigare. I studien undersöks hur stora teknikbaserade företag förnyas genom utveckling av nya affärsområden. LÄS MER

 2. 2. Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? : Företagsledning i tider av snabb förändring

  Författare :Joakim Netz; Esbjörn Segelod; Jan Löwstedt; Mats Magnusson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Förnyelseprocesser; tillväxtstrategi; dynamiska förmågor; mikrosystem; entreprenöriellt management; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Ibland påstås snabba förändringar i omvärlden utmana storföretagens överlevnad mer än någonsin tidigare. I studien undersöks hur stora teknikbaserade företag förnyas genom utveckling av nya affärsområden. LÄS MER

 3. 3. First things first - think before you decide : The how, what and who of idea screening

  Författare :Johan Netz; Peter R Magnusson; Lars Witell; Lars E Olsson; Mette Præst Knudsen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; idea screening; idea selection; idea evaluation; idea assessment; holistic assessment; innovation; intuition; criteria; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis investigates decision-making activities leading to the initial selection of which new ideas should be selected for further development or rejected. This process, often referred to as idea screening, is described as being one of the most important, but also challenging, tasks to master during the entire innovation process. LÄS MER

 4. 4. Data-Driven Techniques for Modeling and Analysis of User Behavior

  Författare :Christian Nordahl; Håkan Grahn; Marie Netz; Veselka Boeva; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Our society is becoming more digitalized for each day. Now, we are able to gather data from individual users with higher resolution than ever. With the increased amount of data on an individual user level, we can analyze their behavior. LÄS MER

 5. 5. Vaginal prolapse surgery : an epidemiological perspective : studies of native tissue repair versus implants, surgeons´ practical experiences and five year follow-up in the swedish national quality register for gynecological surgery

  Författare :Emil Nüssler; Mats Löfgren; Marie Bixo; Martin Stjernquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :pelvic organ prolapse; Kaplan-Meier curves; long-term follow-up; quality register; questionnaire; patient reported outcome; cystocele; rectocele; colporrhaphy; non-absorbable mesh; surgical experience; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : Background: Pelvic organ prolapse (POP) is a common condition that impacts on quality of life for many women. The mean age of Swedish women operated for POP is 60 years, and with a life expectancy of approximately 84 years this means that the average patient will live 24 years subsequent to the operation. LÄS MER