Sökning: "Gustaf Herlenius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gustaf Herlenius.

  1. 1. Renal function after transplantation of the liver and intestine

    Författare :Gustaf Herlenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adult liver transplantation; pediatric liver transplantation; intestinal transplantation; multivisceral transplantation; immunosuppression; calcineurin inhibitors; glomerular filtration rate; renal function; nephrotoxicity; chronic kidney disease; renal replacement therapy; mortality;

    Sammanfattning : Background: Chronic kidney disease (CKD) after liver (LT) or intestinal (IT) transplantation may decrease patient survival. Calcineurin inhibitors (CNI) play a major role in its development. Aims: Describe long term renal function and risk factors for developing CKD in adults and children after LT and IT. LÄS MER