Sökning: "scenario"

Visar resultat 1 - 5 av 874 avhandlingar innehållade ordet scenario.

 1. 1. Quantifying pollutant spreading and the risk of water pollution in hydrological catchments A solute travel time-based scenario approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Författare :Klas Persson; Georgia Destouni; Aldo Fiori; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; water pollution; catchment; pollution risk; scenario analysis; uncertainty; Physical Geography; naturgeografi;

  Sammanfattning : The research presented in the thesis develops an approach for the estimation and mapping of pollutant spreading in catchments and the associated uncertainty and risk of pollution. The first step in the approach is the quantification and mapping of statistical and geographical distributions of advective solute travel times from pollutant input locations to downstream recipients. LÄS MER

 2. 2. On 60GHz Wireless Communication Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Författare :Maxime Flament; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; scenario; DQPSK; mm-wave; broadband; MMIC; propagation; interference; shadowing; OFDM; 4:th Generation Wireless 4GW ; mobile; 60 GHz;

  Sammanfattning : The consumer of the telecommunication services of tomorrow will expectto receive the same services in a wireless fashion as he today receivesfrom a fixed network. These services require reliable high data rate. LÄS MER

 3. 3. Biomass in the energy system : resource requirements and competition for land

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Författare :Göran Berndes; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; food; bioenergy; scenario; Biomass; competition; scarcity; land; energy balance; net energy; water; biofuel; climate change; labor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kolets återkomst Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hansson; Jonas Anshelm; Mats Westermark; Alf Hornborg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carbon capture; carbon storage; coal power; CCS; energy politics; climate politics; scenario; ecological modernization; Koldioxidavskiljning; koldioxidlagring; kolkraft; CCS; ekologisk modernisering; energipolitik; klimatpolitik; scenario; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras en ny teknik för att hantera växthuseffekten. Den nya tekniken heter koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och granskades av FN:s klimatpanel 2005 och tillskrevs då möjligheterna att stå för 15-55% av alla CO2-reducering fram till 2100 och detta till en 30% lägre kostnad än vad som annars vore möjligt. LÄS MER

 5. 5. Requirements Engineering with Use Cases - a Basis for Software Development

  Detta är en avhandling från Björn Regnell, Department of Communication Systems, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 LUND, Sweden

  Författare :Björn Regnell; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; process improvement; requirements inspection; usage based testing; statistical testing; requirements validation; graphical languages; scenario; software engineering; use case;

  Sammanfattning : Successful development of software systems depends on the quality of the requirements engineering process. Use cases and scenarios are promising vehicles for eliciting, specifying and validating requirements. This thesis investigates the role of use case modelling in requirements engineering and its relation to system verification and validation. LÄS MER