Sökning: "dynamik"

Visar resultat 1 - 5 av 218 avhandlingar innehållade ordet dynamik.

 1. 1. Attraktivitetens dynamik : studier av förändringar i arbetets attraktivitet

  Författare :Ann Hedlund; Jan Forslin; Bodil Bergman; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; attractive work; needs; motivation; work satisfaction; dynamics; work environment; woodworking industry; log house building; Labour market research; Arbetsmarknadsforskning; Attraktivt arbete; behov; arbetstillfredsställelse; dynamik; arbetsmiljö; träindustri; timmerhustillverkning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER

 2. 2. Samordningens dynamik : om samordningens samspel och förändring i ett interorganisatoriskt anläggningsprojekt

  Författare :Mattias Jacobsson; Henrik Linderoth; Tommy Jensen Nöhr; Alexander Styhre; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; coordination; organization theory; projects; temporary organizations; dynamics; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis takes its starting point from one of the most essential parts of organization theory, namely coordination. It joins a new and emerging approach within which coordination is not only treated as a function but as a dynamic process. LÄS MER

 3. 3. Försörjningskedjans dynamik : en studie av småföretag i överlappande nätverk

  Författare :Marlene Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är skapa förståelse för hur små företag positionerat i överlappningen mellan olika nätverksstrukturer kan balansera och dra nytta att sin position. Studien behandlar två typer av nätverksstrukturer, dels den hierarkiska försörjningskedjan, dels det strategiska, multilaterala nätverket. LÄS MER

 4. 4. Debattens dynamik : Hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatter

  Författare :Åsa Kroon; Per Linell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media debates; text; discourse; dialogue; recontextualization; intertextuality; defining moment; dynamics; discourse devices; Debatt; Massmedia; Masskommunikation; Debattinlägg; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study is focused upon how intense media discussions develop over time as different actors become involved and express themselves in different genres and in different media.The data is divided into four case studies consisting of a total of 579 text items from Swedish newspapers, radio and television. LÄS MER

 5. 5. Järnhanteringens dynamik : Produktion, lokalisering och agglomerationer i Bergslagen

  Författare :Fredrik Olsson; Olle Krantz; Dan Bäcklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; iron industry; agglomerations; clusters; regions; parishes; localisation; early modern; regional industrialisation; employment structure; iron production; bar iron export; Sweden; Bergslagen; Central Sweden; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Abstract This thesis explores early modern industrial dynamics and especially the long-term performance of iron production and its localisation in Central Sweden during the period 1368-1910. Iron production, iron export and localisation in a national perspective as well as the regional industrial development in Central Sweden during the period 1805-1910 are studied. LÄS MER