Sökning: "Henrik Linderoth"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Henrik Linderoth.

 1. 1. Från vision till integration : infusion av telemedicin : en översättningsprocess

  Författare :Henrik Linderoth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-infusion; telemedicine; IT-implementation; task based networks; Actor network theory; translation; inscriptions; fiery spirits; programs of action; change processes;

  Sammanfattning : During the 1990's high expectations were put on telemedicine technology in health care organizations, which can be seen as a reflexion of the society's interest in IT. The use of tele-medicine is expected to improve the quality and decrease costs of health care services. LÄS MER

 2. 2. Samordningens dynamik : om samordningens samspel och förändring i ett interorganisatoriskt anläggningsprojekt

  Författare :Mattias Jacobsson; Henrik Linderoth; Tommy Jensen Nöhr; Alexander Styhre; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; coordination; organization theory; projects; temporary organizations; dynamics; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis takes its starting point from one of the most essential parts of organization theory, namely coordination. It joins a new and emerging approach within which coordination is not only treated as a function but as a dynamic process. LÄS MER

 3. 3. Lost in Translation : A case of BIM implementation at a large public client

  Författare :Hannes Lindblad; Väino Tarandi; Henrik Linderoth; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Technology driven change; Building information modelling; BIM; Sociology of translation; Implementation; Innovation; Actor-Network theory; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : The technology of Building Information Modelling (BIM) is being introduced to the Architectural, Engineering and Construction (AEC) industry. This industry is generally perceived as being fragmented, having low productivity and with a low rate of innovation. LÄS MER