Sökning: "Fastigheter och byggande"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden Fastigheter och byggande.

 1. 1. Värdering av fastigheter under osäkerhet : Tillämpning av optionsteori

  Författare :Åke Gunnelin; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vakanser på bostadsmarknaden : i praktik och teori

  Författare :Kerstin Klingborg; Mats Bohman; Hans Wijkander; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vakanser; Lediga lägenheter; Bostadshyresmarknaden; Prisanpassningar; Kvantitetsanpassningar; Naturlig vakansgrad; Observerad vakansgrad; Kortsiktig jämvikt; Långsiktig jämvikt;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling handlar om lediga hyreslägenheter. I avhandlingens första del beskrivs och analyseras dels hur problemet med lediga lägenheter ser ut på den svenska bostadshyresmarknaden under åren 1990-1994 och dels hur problemet hanteras av svenska kommunala bostadsföretag. LÄS MER

 3. 3. Apartment price determinants : A comparison between Sweden and Germany

  Författare :Sviatlana Anop; Hans Lind; Kerstin Annadotter; Bo Söderberg; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Apartment price determinants; house price determinants; valuation for mortgage purposes; bank lending policies; Nationalekonomi; Economics; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Similar development of economic fundamentals in Germany over the last two decades did not lead to the same dramatic house price increases as it is in Sweden. What can explain this house price stability over a long period? This thesis attempts to find the answer this question. LÄS MER

 4. 4. Improving strategic decisions for real estate investors : Perspectives on allocation and management

  Författare :Sigrid Katzler; Svante Mandell; Inga-Lill Söderberg; Elias Oikarinen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public real estate; private real estate; MPT; time-varying correlation; liquidity; mixed-asset portfolio; real estate portfolio; diversification; outsourcing; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : Real estate is an attractive asset class in the mixed-asset portfolio due to favorable risk return characteristics and low correlations with other asset classes like stock and bonds. Unlike financial assets, real estate is a physical asset where large lot sizes/indivisibility, heterogeneity, low liquidity and high transaction costs make applying financial models like modern portfolio theory (MPT) challenging. LÄS MER

 5. 5. Ground Leases & Local Property Taxes

  Författare :Svante Mandell; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Ground lease; property tax; contract; incentives; moral hazard; tomträtt; fastighetsskatt; kontrakt; incitament; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER