Sökning: "dementia with Lewy bodies"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden dementia with Lewy bodies.

 1. 1. Living with Lewy body dementia. Treatment, survival & quality of life

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Victoria Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lewy bodies; Lewy body dementia; Lewy body disease; QUALITATIVE; Lewy Body Disease: drug therapy; Lewy Body Disease: mortality; Lewy Body Disease: therapy; DEMENTIA; dementia with Lewy bodies; Parkinson s disease dementia; Parkinson disease; memantine; Prognosis and survival; Prognosis; Survival; mortality; Dysphagia; Carbonated beverages; Swallowing disorders; Therapeutics; Video recording; video analysing technique; QUALITY OF LIFE;

  Sammanfattning : Background: Patients with Lewy body dementias (LBD) have a complex clinical picture. With no prevention or cure, management focuses around symptomatic relief, however pharmacological and non-pharmacological options have been inadequately investigated. LÄS MER

 2. 2. Dementia with Lewy bodies —an Investigation of Cause and Consequence

  Detta är en avhandling från Clinical Memory Research Unit, Lund University

  Författare :Fredrik Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lewy body disease; Alzheimers disease; Dementia; Dementia with Lewy bodies;

  Sammanfattning : Dementia with Lewy bodies (DLB) is today considered to be the second most common primary neurodegenerative dementia after Alzheimer’s disease. However, the disease has only been a clearly defined entity for 13 years. LÄS MER

 3. 3. Dementia with Lewy bodies - a clinical and neurological approach

  Detta är en avhandling från Psychiatry

  Författare :Elisabet Londos; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimers diseases; Clinical features; Neuropathology; Cerebral Blood Flow; Gerontologi; Gerontology; Dementia; Lewy bodies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Demens med Lewy bodies - en ny demenssjukdom Vid sidan av de klassiska demensformerna Alzheimers sjukdom, blodkärlsdemens och frontallobsdemens har forskargrupper från flera håll i världen på senare år funnit tecken på en ny demensform som man kallar ”demens med Lewy bodies (DLB)”. Sjukdomen bär drag av både Alzheimers och Parkinsons sjukdom och därför är forskare oeniga om huruvida den är en egen sjukdom, en blandning av dessa eller en variant av Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Validation of brief cognitive tests in mild cognitive impairment, Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies

  Detta är en avhandling från Clinical Memory Research Unit, Lund University

  Författare :Sebastian Palmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cognitive tests; neuropsychology; Alzheimer’s disease; dementia with Lewy bodies; mild cognitive impairment; treatment evaluation; acetylcholinesterase inhibitors; differential diagnosis; longitudinal studies; dementia; cerebrospinal fluid; forecasting;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Uppskattningsvis har 34 miljoner människor världen över någon typ av demenssjukdom. Sjukdomarna leder till stort lidande för både patienter och anhöriga och beräknas kosta samhället 422 miljarder amerikanska dollar årligen. LÄS MER

 5. 5. Recognition of dementia with Lewy bodies. Prevalence of core signs, medical treatments and survival in Swedish nursing homes and short-term homes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Iris Zahirovic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-09-03]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DEMENTIA; Dementia care; Lewy Body Disease; Geriatric Medicine; Neurocognitive disorders; Antipsychotic Agents therapeutic use; Survival; Prevalence of symptoms;

  Sammanfattning : AbstractDementia with Lewy bodies (DLB) is an underdiagnosed neurocognitive disorder thatincludes several complex neurological and psychological signs, which are challenging toclinical diagnostics. The recognition of this neurocognitive disorder should beimproved because people with DLB exhibit a good treatment response to anti-dementiamedications but experience severe adverse events if treated with anti-psychoticmedicine. LÄS MER