Sökning: "contemporary archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 166 avhandlingar innehållade orden contemporary archaeology.

 1. 1. Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Björn Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Harry Martinson; poetics of archaeology; culture-nature interaction; symbolic ecology; material studies; environmental policy; Southern Scandinavia; Småland; Blekinge; human ecology; ethno-history; long-term archaeology; Stone Age; GIS; Mörrumsån; archaeology; the past in the past; salmon-fishing; pike-fishing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Tingens och tankarnas landskap” söker arkeologiska metoder och teorier för ett humanistiskt närmande av människans tidiga naturumgänge. Med arkeologiskt menas här fokuseringen på de materiella spåren i landskapet, stora som små, naturdanade som människotillverkade. LÄS MER

 2. 2. Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anna Gröhn; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; social theory; practice theory; landscape; European cultural heritage; Stora Köpinge; Archaeology; longhouses; Arkeologi; Scandinavia; Bronze Age;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker den teoretiska bakgrund och den forskningskontext inom vilken tolkningar av den Nordiska bronsåldern har formats. Avhandlingens teoretiska analys betonar teorier om social praxis och fenomenologiska perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Elisabeth Rudebeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; archaeological theory; origins of agriculture; gender; primitivism; human nature; modernism; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersökes och diskuteras människosyn i arkeologisk forskning i ett långtidsperspektiv. Frågorna kring existentiella bilder av människan fokuseras kring det arkeologiska problemet jordbrukets uppkomst. LÄS MER

 4. 4. The Common Thread, Textile Production during the Late Iron Age and Viking Age

  Detta är en avhandling från Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet

  Författare :Eva Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Haithabu; Birka; Scania; Viking Age; Late Iron Age; household production; textile valuables; sail cloth; bone needle; loom weight; textile production; spindle whorl; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innefattar 5 fristående artiklar samt en slutlig sammanfattning av samtliga arbeten. Arbetet behandlar textilproduktion under yngre järnålder framförallt vikingatid. LÄS MER

 5. 5. Shards of Iron Age Communications. A ceramological study of internal structures and external contacts in the Gudme-Lundeborg Area, Funen during the Late Roman Iron Age

  Detta är en avhandling från Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet,Tornavägen 13, 223 63 Lund, Sweden

  Författare :Ole Stilborg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; local; Funen; Gudme-Lundeborg Area; trading site; cemetery; settlement; Late Roman Iron Age; material systems; Things; communication; Pottery; ceramology; import; center; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målet för ceramologisk forskning är att studera och beskriva keramikhantverkstraditioner : krukmakarna, deras produktion och sociala organisation samt användningen af keramikprodukterna. Kunskapen om keramiken gör det möjligt också att studera de mänskliga handlingarna, som keramiken tog del i. LÄS MER