Sökning: "ethno-history"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet ethno-history.

 1. 1. Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Björn Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Harry Martinson; poetics of archaeology; culture-nature interaction; symbolic ecology; material studies; environmental policy; Southern Scandinavia; Småland; Blekinge; human ecology; ethno-history; long-term archaeology; Stone Age; GIS; Mörrumsån; archaeology; the past in the past; salmon-fishing; pike-fishing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Tingens och tankarnas landskap” söker arkeologiska metoder och teorier för ett humanistiskt närmande av människans tidiga naturumgänge. Med arkeologiskt menas här fokuseringen på de materiella spåren i landskapet, stora som små, naturdanade som människotillverkade. LÄS MER

 2. 2. Historyscapes in Alor : Approaching indigenous history in Eastern Indonesia

  Detta är en avhandling från Linnaeus University

  Författare :Emilie Wellfelt; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Alor; Indonesia; historyscapes; uses of history; history-making; ethno-history; indigenous history; oral traditions; oral history; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis deals with history and history-making practices in Alor, a small island in southeastern Indonesia. As in all of Indonesia, the people of Alor have experienced European colonialism, and after independence, a period of centralised, authoritarian rule under the New Order (1965-1998). LÄS MER