Sökning: "communicative action and reason"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden communicative action and reason.

 1. 1. Teachers in action att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gun Lundberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English; young learners; in-service; action research; teaching and learning;

  Sammanfattning : Sweden has for many years suffered from a shortage of teachers appropriately trained to teach English to young learners. In 1987 The Swedish National Agency for Higher Education decided that English should no longer be a compulsory subject within primary teacher training, instead it was offered as an optional subject within the primary teacher training programmes This policy decision had dire consequences and ultimately led to the current position which sees a mere 30 % of trainee Teachers opting for the English language pathway. LÄS MER

 2. 2. Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna

  Detta är en avhandling från Daidalos

  Författare :Mikael Carleheden; Örebro universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Habermas; samhällsteori; modernitet; kritisk teori; critical theory of society; modernity; theory of democracy; communicative action and reason; Marxism; liberalism; postmodernism; ethics; authenticity.; Vetenskapssociologi; Sociology of science;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. LÄS MER

 3. 3. Digital technologies as support for learning about the marine environment: Steps toward ocean literacy Digital technologies and ocean literacy

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Geraldine Fauville; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital technologies; social media; ocean literacy; communication; science education; environmental education; sociocultural theory;

  Sammanfattning : Over the last century the ocean has been negatively impacted by human activities. In order to continue benefitting from marine services and goods, and the qualities afforded to human life through the ocean, citizens need to be informed about their relationship to the ocean and their own impact on it, that is they need to be ocean literate. LÄS MER

 4. 4. Design of organizational procedures for working environment planning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Johan Hansson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi;

  Sammanfattning : This thesis consists of studies on organizational procedures for the development of working environment conditions. The first section concentrates on implementation of standard operating procedures for organizational management of working environment. LÄS MER

 5. 5. Marknad och medborgare - elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och differentieringsprocesser

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Stefan Lund; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational reform; school choice; youth; social change; critical dis-course analysis; upper secondary education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Educational restructuring is an international phenomenon which emphasises a voucher system, upper secondary schools’ local decision-making and pupils’ choices in contrast to previous bureaucratic governing. For this reason upper secondary programmes and courses on offer, together with the pupils’ individual choices, have a direct impact on what could be called the upper-secondary education market. LÄS MER