Sökning: "titanium dioxide"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade orden titanium dioxide.

 1. 1. Capturing Air Pollutants : Photochemical Adsorption and Degradation of SO2, NO2 and CO2 on Titanium Dioxide

  Författare :David Michael Langhammer; Lars Österlund; Tomas Edvinsson; Gunnar Niklasson; Günther Rupprechter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; titanium dioxide; photocatalysis; surface reaction; oxygen vacancies; air pollution; sulfur dioxide; nitrogen dioxide; carbon dioxide; sulfate; nitrate; carbonate; Engineering Science with specialization in Solid State Physics; Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik;

  Sammanfattning : Titanium dioxide (TiO2) is a material with many useful properties. It is used most widely as a pigment in white paint, although in technological research it is better known for its ability to catalyze chemical reactions during light absorption. LÄS MER

 2. 2. Titanium Dioxide Photocatalysis in Biomaterials Applications

  Författare :Yanling Cai; Ken Welch; Maria Strømme; Håkan Engqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; titanium dioxide; photocatalysis; bioactivity; antibacterial effect; metabolic activity assay; biofilm; reactive oxygen species; disinfection kinetics; post-UV;

  Sammanfattning : Despite extensive preventative efforts, the problem of controlling infections associated with biomedical materials persists. Bacteria tend to colonize on biocompatible materials and form biofilms; thus, novel biomaterials with antibacterial properties are of great interest. LÄS MER

 3. 3. Electronic and Structural Properties of Thin Films of Phthalocyanines and Titanium Dioxide

  Författare :Ylvi Alfredsson; Hans Siegbahn; Anders Sandell; Carla Puglia; Kajsa Uvdal; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; photoelectron spectroscopy; x-ray absorption spectroscopy; phthalocyanine; titanium dioxide; electronic structure; electrochromic reactions; thin films; chemical vapor deposition; evaporation; Fysik; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : This thesis is based on experimental studies in chemical physics. Titanium dioxide (TiO2) and phthalocyanine’s (Pc’s), interesting in many future perspectives, have been deposited as thin films and studied as follows. Information has been obtained on e.g. LÄS MER

 4. 4. On titanium release from dental implants and the inflammatory response

  Författare :Mattias Pettersson; Margareta Molin Thorén; Anders Johansson; Ann Wennerberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; titanium; inflammation; dental implants; peri-implantitis; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : In dentistry, dental implants have become a standard treatment for single tooth loss and partial and total edentulism since their introduction by P-I Brånemark in the 1960s. Long-term follow-up studies have shown that dental implantation is a predictable treatment, with an overall implant survival over ninety-five percent. LÄS MER

 5. 5. Zirconium dioxide based dental restorations : studies on clinical survival and fracture behaviour

  Författare :Christel Larsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Zirconium dioxide; Y-TZP; Dental restorations;

  Sammanfattning : POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMAN-FATTNINGAtt förlora tänder påverkar en människas utseende och funktioner såsom tal och tuggning. Det finns därmed ett behov att rehabilitera och ersätta förlorade tänder för att upprätthålla en god livskvalitet. LÄS MER